ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jobbers

JH AA1 B ER0 Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobbers-, *jobbers*, jobber
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jobbers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jobbers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jobbery[N] การทุจริต, See also: การทำกิจธุระของหลวงโดยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant

English-Thai: Nontri Dictionary
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
First-jobber (n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a McJobber with surfer dreams and I love Brian Wilson.Bin 'n McJobber, der vom Surfen träumt. Und Brian Wilson liebt. The State I Am In (2000)
Upon serving as a part-timer at KaraokeGyong-No arbeitete als Teilzeitjobber in einer Karaoke-Bar. Three Fellas (2006)
Remember my dorky little camera peon from video yearbook?Kennt Ihr meinen bedepperten kleinen Kamerajobber vom Videojahrbuch. Hands on a Hybrid (2007)
I'll take that king-size jobber off your hands.Ich werde dir diese Gelegenheits Jobber vom Hals holen. Pilot (2009)
Pretty good for a jobber.Ziemlich gut für einen Jobber 3 Days to Kill (2014)
- Shut up, dude!Sie braucht einen Jobberater. Clavado En Un Bar (2014)
I was a temp.Ichwarein TeilzeitjobberPilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับจ้าง[n.] (phūrapjāng) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber   FR: employé [m] ; salarié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOBBER    JH AA1 B ER0
JOBBERS    JH AA1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jobber    (n) ʤˈɒbər (jh o1 b @ r)
jobbers    (n) ʤˈɒbəz (jh o1 b @ z)
jobbery    (n) ʤˈɒbəriː (jh o1 b @ r ii)
stockjobber    (n) stˈɒkʤɒbər (s t o1 k jh o b @ r)
stockjobbers    (n) stˈɒkʤɒbəz (s t o1 k jh o b @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}jobber | jobbers [Add to Longdo]
Börsenspekulant {m} | Börsenspekulanten {pl}stock jobber | stock jobbers [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiter {m}jobber [Add to Longdo]
Kursgewinn {m} des Börsenhändlersjobber's turn [Add to Longdo]
Wechselreiter {m} | Wechselreiter {pl}bill jobber | bill jobbers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲買人[なかがいにん, nakagainin] (n) broker; jobber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top