ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jobber

JH AA1 B ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobber-, *jobber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jobbery[N] การทุจริต, See also: การทำกิจธุระของหลวงโดยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant

English-Thai: Nontri Dictionary
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับจ้าง[n.] (phūrapjāng) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber   FR: employé [m] ; salarié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOBBER    JH AA1 B ER0
JOBBERS    JH AA1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jobber    (n) ʤˈɒbər (jh o1 b @ r)
jobbers    (n) ʤˈɒbəz (jh o1 b @ z)
jobbery    (n) ʤˈɒbəriː (jh o1 b @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}jobber | jobbers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲買人[なかがいにん, nakagainin] (n) broker; jobber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jobber
   n 1: someone who buys large quantities of goods and resells to
      merchants rather than to the ultimate customers [syn:
      {jobber}, {middleman}, {wholesaler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top