ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jinn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jinn-, *jinn*
Possible hiragana form: じんん
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the life of jedi master Qui-gon jinn was lost.รวมทั้งชีวิตของอาจารย์เจได ไคว-กอน จินด้วย Assassin (2010)
He's tracking a jinn in Omaha as we speak.ที่จริงฉันกำลังจะไปเจอแซมที่นั่น The Man Who Would Be King (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผี[phī] (n) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit  FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
ภูต[phūt] (n) EN: spirit ; demon ; monster ; goblin ; ghost ; jinn ; genie  FR: démon [m] ; monstre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jinn (n) ʤˈɪn (jh i1 n)
jinns (n) ʤˈɪnz (jh i1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一陣の風[いちじんのかぜ, ichijinnokaze] (n) gust of wind [Add to Longdo]
外人の目から見ると[がいじんのめからみると, gaijinnomekaramiruto] (exp) from a foreigners point of view [Add to Longdo]
求人難[きゅうじんなん, kyuujinnan] (n) labor shortage; labour shortage [Add to Longdo]
九仞の功[きゅうじんのこう, kyuujinnokou] (n) spectacular success [Add to Longdo]
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle [Add to Longdo]
個人年金[こじんねんきん, kojinnenkin] (n) personal pension [Add to Longdo]
獅子奮迅の勢い[ししふんじんのいきおい, shishifunjinnoikioi] (n) irresistible force [Add to Longdo]
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully [Add to Longdo]
囚人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma [Add to Longdo]
諸聖人の祝日[しょせいじんのしゅくじつ, shoseijinnoshukujitsu] (n) (See 万聖節) All Saints Day [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top