ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jig

JH IH1 G   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jig-, *jig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jig(n) การเต้นรำด้วยจังหวะเร็ว
jig(vt) เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ว, See also: โคลงตัวไปมาอย่างรวดเร็ว, Syn. bounce, bob
jig(vt) เต้นรำในจังหวะเร็ว
jig(sl) ร่วมเพศ, See also: ร่วมประเวณี
jigger(n) หน่วยตวงเครื่องดื่มค็อกเทล (เท่ากับประมาณ 1.5 ออนซ์)
jiggle(n) การเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง, Syn. wiggle
jiggle(vi) เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงอย่างเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
jiggle(vt) ทำให้เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงโดยเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
jigsaw(n) ตัวต่อ, See also: จิ๊กซอว์, Syn. jigsaw puzzle, puzzle
jigsaw(n) เลื่อยที่ใช้ในการตัดโลหะหรือไม้แผ่นบางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jig(จิก) {jigged,jigging,jigs} n. การ (ดนตรี) เต้นรำจังหวะเร็ว (มักเป็น3จังหวะ) ,เครื่องร่อนแร่,วิธีการร่อนหรือคัดแร่ออก,เครื่องหนีบแร่,เครื่องจับ,โครงประกอบ. vt. ร่อนแร่
jig sawเลื่อยการฝีมือ,เลื่อยสลักลาย,เลื่อยเส้นโค้ง,เลื่อยกระดานต่อ
jiggered(จิก'เกอร์ด) adj. ยุ่งเหยิง,ฉิบหาย,ตายโหง, Syn. confounded, damned
jiggers(จิก'เกอส) interj. ระวัง!
jiggle(จิก'เกิล) {jiggled,jiggling,jiggles} vt.,vi. เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงกระตุก,เคลื่อนกระตุก. n. การเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง การเคลื่อนกระตุก.

English-Thai: Nontri Dictionary
jig(n) การร้องรำทำเพลง,การเต้นรำ,การเขย่าตัว,เครื่องร่อนแร่
jig(vi) ร้องรำทำเพลง,เต้นรำ
jigsaw(n) เลื่อยเล็ก,เลื่อยเส้นโค้ง,เลื่อยสลักลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jigอุปกรณ์นำแนว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jigอุปกรณ์นำแนว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jigs and fixturesอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jigI felt it was a relatively difficult jigsaw puzzle.
jigJigsaw refers to a fret saw - that's how the name's origin was derived.
jigThe jig is up; let's face the music like men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวต่อ(n) jigsaw puzzle, See also: picture puzzle, Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์, Example: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ, Count Unit: ตัว, ชิ้น, Thai Definition: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยกขึ้นโยกลง[yōk kheun yōk long] (v, exp) EN: rise and fall ; jig up and down

CMU English Pronouncing Dictionary
JIG JH IH1 G
JIGS JH IH1 G Z
JIGGLE JH IH1 G AH0 L
JIGSAW JH IH1 G S AO2
JIGGETTS JH IH1 G IH0 T S
JIGGLING JH IH1 G AH0 L IH0 NG
JIGGLING JH IH1 G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jig (v) ʤˈɪg (jh i1 g)
jigs (v) ʤˈɪgz (jh i1 g z)
jigged (v) ʤˈɪgd (jh i1 g d)
jigger (n) ʤˈɪgər (jh i1 g @ r)
jiggle (v) ʤˈɪgl (jh i1 g l)
jigsaw (n) ʤˈɪgsɔː (jh i1 g s oo)
jiggers (n) ʤˈɪgəz (jh i1 g @ z)
jigging (v) ʤˈɪgɪŋ (jh i1 g i ng)
jiggled (v) ʤˈɪgld (jh i1 g l d)
jiggles (v) ʤˈɪglz (jh i1 g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼图玩具[pīn tú wán jù, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw puzzle, #138,171 [Add to Longdo]
钢丝锯[gāng sī jù, ㄍㄤ ㄙ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw (saw with steel wire blade), #499,203 [Add to Longdo]
拼布图形[pīn bù tú xíng, ㄆㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] jigsaw puzzle [Add to Longdo]
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地獄[じごく, jigoku] (n) นรก, Ant. 天国, 極楽

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] TH: กรรมตามสนอง  EN: reap what you sow (id)
事後[じご, jigo] TH: หลังเหตุการณ์
事業[じぎょう, jigyou] TH: แผนงาน
事業[じぎょう, jigyou] TH: กิจการ
字源[じげん, jigen] TH: ที่มาของตัวอักษร  EN: construction of character

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jig {m}; lebhafter Volkstanzjig [Add to Longdo]
Jigger {m}jigger [Add to Longdo]
Koordinaten-Bohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine [Add to Longdo]
Lehrenbohrwerk {n} [techn.]jig boring machine [Add to Longdo]
Schablonenbohren {n} [techn.]jig boring [Add to Longdo]
Vorrichtungsbohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine; jig drilling machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お辞儀(P);御辞儀[おじぎ, ojigi] (n,vs) (pol) (See 辞儀・1) bow; bowing; (P) [Add to Longdo]
ぐじぐじ[gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
ぷるぷる;プルプル[purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling [Add to Longdo]
アベレージゴルファー[abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
インジゴ;インディゴ[injigo ; indeigo] (n) indigo [Add to Longdo]
インジゴイド染料[インジゴイドせんりょう, injigoido senryou] (n) (obsc) indigoid dye [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
交換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
事後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事業[じぎょう, jigyou] Unternehmen, Betrieb [Add to Longdo]
地獄[じごく, jigoku] Hoelle [Add to Longdo]
時宜[じぎ, jigi] die_rechte_Zeit, die_rechte_Gelegenheit [Add to Longdo]
自我[じが, jiga] das_Ich, das_Selbst [Add to Longdo]
自画像[じがぞう, jigazou] Selbstbildnis [Add to Longdo]
自虐的[じぎゃくてき, jigyakuteki] selbstquaelerisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jig
   n 1: music in three-four time for dancing a jig [syn: {jig},
      {gigue}]
   2: a fisherman's lure with one or more hooks that is jerked up
     and down in the water
   3: a device that holds a piece of machine work and guides the
     tools operating on it
   4: any of various old rustic dances involving kicking and
     leaping
   v 1: dance a quick dance with leaping and kicking motions

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top