ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeweler

JH UW1 AH0 L ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeweler-, *jeweler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeweler(n) คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweler(n) ร้านขายเครื่องเพชรพลอย

English-Thai: Nontri Dictionary
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelersช่างทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or the jeweler for making it.หรือโทษร้านเครื่องเพชรที่ทำมัน The Time Machine (2002)
I took it to get resized, and the jeweler told me it was worth $40,000.มันเป็นของโจร คุณกำลังคิดอะไร? Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
The Bagrationi necklace made by the Finnish jeweler Hiskias Pendin in 1860.สร้อยบากาโทนี่ ที่ทำโดยช่างเพชรชื่อฮิสเคียส เพนดินในปี 1860 Coup de Grace (2011)
Our jeweler called.ร้านอัญมณีโทรมา What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
I stopped by the jewelers on the way back from the pawnshop.- ผมแวะที่ ร้านอัญมณีตอนขากลับ จากโรงรับจำนำ What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
Just that the jeweler was trying to hide them in his stomach.ก็แค่ว่าคนขายเครื่องประดับ พยามซ่อนเหรียญพวกนี้\ในท้องเขา Three Coins in a Fuchsbau (2012)
With the brutal death two nights ago of Sam Bertram, a successful jeweler and business owner here in our city for over 35 years, that line has been crossed, and I for one will not rest until we bring justice to every last citizenการตายของแซม เบอร์แทรม เมื่อสองคืนก่อน นักธุรกิจค้าเครื่องประดับ\ผู้ประสบความสำเร็จในเมืองของเรา เป็นเวลาถึง35 ปี Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Leads to a jeweler in Westchester.มันนำไปหานักอัญมณีในเวสท์เชสเตอร์ Basic Instinct (2012)
The jewelers naturally believing.อัญมณีธรรมชาติเชื่อ The Invisible Woman (2013)
The jeweler looked at me like I was crazy.พนักงานขายจิวเวอร์รี่มองฉันอย่างกับเป็นคนบ้าเลย Dangerous Territory (2013)
Here. It's a heart pendant from the jeweler at the mall.นี่ เป็นจี้รูปหัวใจจากร้านเพชรจากห้าง I Do (2013)
Go and speak to the jewelers of King's Landing.ไปบอกช่างเพชรทุกคนในคิงส์แลนดิง Two Swords (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewelerI was suspected of being a thief because I was hanging about near the jeweler's.
jewelerThe jeweler mounted a big pearl in the brooch.

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWELER JH UW1 AH0 L ER0
JEWELER JH UW1 L ER0
JEWELERS JH UW1 AH0 L ER0 Z
JEWELERS JH UW1 L ER0 Z
JEWELER'S JH UW1 AH0 L ER0 Z
JEWELER'S JH UW1 L ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉屋[たまや, tamaya] (n) jeweler [Add to Longdo]
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeweler
   n 1: someone who makes jewelry [syn: {jewelry maker}, {jeweler},
      {jeweller}]
   2: someone in the business of selling jewelry [syn: {jeweler},
     {jeweller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top