ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaunt

JH AO1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaunt-, *jaunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaunt(n) การเดินทางหรือท่องเที่ยวในระยะสั้น, Syn. excursion, trip, ramble
jaunt(vi) เดินทางในระยะสั้น, See also: ท่องเที่ยวในระยะสั้น, Syn. travel, tour
jaunty(adj) ร่าเริง, See also: มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, Syn. lively, buoyant, sprightly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaunt(จอนทฺ,จานทฺ) {jaunted,jaunting,jaunts} vi.,n. (การ) เดินทางในระยะสั้น,ท่องเที่ยวในระยะสั้น., See also: jauntingly adv. ดูjaunt, Syn. tour
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly

English-Thai: Nontri Dictionary
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ,การไปเที่ยว,การท่องเที่ยว
jaunt(vi) เดินทาง,ไปเที่ยว,ท่องเที่ยว
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a fair old jaunt to Dublin.ทำไมละคะ เธอเดินทางไปดับลินน่ะ Leap Year (2010)
Oh, another jaunt into Manhattan's seedy underbelly?เผื่อว่าจะมีเบาะแสฟัลโก้ เราจะไปเที่ยวแหล่งกบดานในแมนฮัตตันอีกแล้วเหรอ Eye of the Beholder (2011)
Selena and I, we're planning a little jaunt to Europe.เซเลน่าและชั้น เราวางแผนไปเที่ยวยุโรปกัน American Reunion (2012)
Does he have a little jaunt in his step?เมื่อกี้โลดเต้นหน่อยนึงใช่ไหมน่ะ? Walk of Punishment (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JAUNT JH AO1 N T
JAUNTS JH AO1 N T S
JAUNTY JH AO1 N T IY0
JAUNTILY JH AO1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaunt (v) ʤˈɔːnt (jh oo1 n t)
jaunts (v) ʤˈɔːnts (jh oo1 n t s)
jaunty (j) ʤˈɔːntiː (jh oo1 n t ii)
jaunted (v) ʤˈɔːntɪd (jh oo1 n t i d)
jauntier (j) ʤˈɔːntɪəʳr (jh oo1 n t i@ r)
jauntily (a) ʤˈɔːntɪliː (jh oo1 n t i l ii)
jaunting (v) ʤˈɔːntɪŋ (jh oo1 n t i ng)
jauntiest (j) ʤˈɔːntɪɪst (jh oo1 n t i i s t)
jauntiness (n) ʤˈɔːntɪnəs (jh oo1 n t i n @ s)
jaunting-car (n) ʤˈɔːntɪŋ-kaːr (jh oo1 n t i ng - k aa r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausflug {m}; Spritztour {f} | Ausflüge {pl}; Spritztouren {pl}jaunt | jaunts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
物見遊山[ものみゆさん, monomiyusan] (n) going on a pleasure jaunt [Add to Longdo]
遊び回る[あそびまわる, asobimawaru] (v5r) (See 遊び歩く) to jaunt around; to play around; to visit one place after another without effect [Add to Longdo]
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect) [Add to Longdo]
颯爽[さっそう, sassou] (adj-t,adv-to) gallant; dashing; jaunty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaunt
   n 1: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to
      the shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after
      cautious sashays into the field" [syn: {excursion},
      {jaunt}, {outing}, {junket}, {pleasure trip}, {expedition},
      {sashay}]
   v 1: make a trip for pleasure [syn: {travel}, {trip}, {jaunt}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top