ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

janitor

JH AE1 N AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -janitor-, *janitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
janitor(n) ภารโรง, See also: คนทำความสะอาด, นักการ, Syn. caretaker, doorkeeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
janitor(แจน'นิเทอร์) n. ภารโรง,คนดูแลอาคาร, See also: janitorial adj. ดูjanitor

English-Thai: Nontri Dictionary
janitor(n) ภารโรง,นักการ,คนเฝ้าประตู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A janitor who sleeps all night tied up on a cross.ภารโรงนอนทั้งคืน ผูกมัดกับไม้กางเขน Oh, God! (1977)
He is an unregistered ln-Valid. As a janitor here until a few years back when he disappeared out of sight.เค้าเคยเป็นภารโรงที่นี่ แต่หายตัวไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้ Gattaca (1997)
Also the matter of motive the janitor gonna come back here after all this time to kill a man he never knew?ไม่หรอก อะไรเป็นเหตุให้ภารโรงกลับมา ฆ่าคนที่ไม่รู้จักที่นี่ Gattaca (1997)
I just have a little question here. You could be a janitor anywhere.ชั้นมีคำถามคำถามหนึ่ง เธอไปเป็นภารโรงที่อื่นได้ไหม Good Will Hunting (1997)
I'll have the janitor sent.ภารโรงจะต้องไปส่งเราแล้วนะ Yeolliji (2006)
He's the one in the overcoat the janitor saw.เขาเป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อovercoatที่ภารโรงเห็น Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Robert thatcher, janitor for the school district with no criminal record.โรเบิร์ต แทชเชอร์ ภารโรงโรงเรียนคุมประพฤติ ซึ่งไม่มีประวัติอาชญากรรม See-Through (2007)
To introduce yourself to the community -- by dating a janitor at your kid's school.ฉันต้องระบายของเหลวซักหน่อย Harold (2008)
What about the janitor dealing drugs at school?แล้วเรื่องภารโรงที่ซื้อขายยาเสพติด ภายในโรงเรียนล่ะครับ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
And I did have two janitors call inและฉันก็มีนักการภารโรง 2 คนลาหยุด Automatic for the People (2008)
I want the janitor to come vacuum up the ashes of Mike with his Dustbuster and when he dumps it outside, I want the rats to vomit and defecate on the ashes of Mike Chadway.แล้วให้พนักงานทำความสะอาด มาดูดกองขี้เถาหมอนั่นออกไป และพอเขาดูดไปโยนข้างนอก ให้พวกหนูทั้งหลายมาถ่ายของเสีย ลงบนกองขี้เถาไมค์ แชดเวย์ The Ugly Truth (2009)
'Cause you're dressed like a janitor and your shirt says "Will." Um...คุณใส่ชุดภารโรง และที่เสื้อคุณ ปักว่า "วิลล์" Showmance (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภารโรง(n) janitor, See also: watchman, caretaker, Syn. นักการภารโรง, นักการ, Example: แม้ภารโรงจะเป็นเพียงลูกจ้าง แต่สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ภารโรงและครอบครัวได้นั้น ไม่แตกต่างจากข้าราชการประจำเท่าไร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รักษาและทำความสะอาดสถานที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการภารโรง[nakkān phānrōng] (n, exp) EN: janitor
ภารโรง[phānrōng] (n) EN: janitor ; custodian  FR: concierge [m, f] ; gardien [m] ; gardienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JANITOR JH AE1 N AH0 T ER0
JANITORS JH AE1 N AH0 T ER0 Z
JANITORIAL JH AE2 N IH0 T AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
janitor (n) ʤˈænɪtər (jh a1 n i t @ r)
janitors (n) ʤˈænɪtəz (jh a1 n i t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看门人[kān mén rén, ㄎㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ, / ] janitor; watchman, #59,183 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portier {m} | Portiers {pl}janitor | janitors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
玄関番[げんかんばん, genkanban] (n) doorkeeper; janitor [Add to Longdo]
校務員[こうむいん, koumuin] (n) (obsc) school janitor [Add to Longdo]
使丁[してい, shitei] (n) servant; janitor; messenger [Add to Longdo]
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman [Add to Longdo]
掃除人[そうじにん, soujinin] (n) janitor; cleaner [Add to Longdo]
用務員[ようむいん, youmuin] (n) orderly; janitor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  janitor
      n 1: someone employed to clean and maintain a building

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top