ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jambing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jambing-, *jambing*, jamb
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jamb(n) เสาข้างประตูหรือหน้าต่าง
enjambment(n) การที่ความหมายของบทกวีต่อเนื่องจากบรรทัดหนึ่งไปอีกบรรทัดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jamb(แจมบ์) vt.,vi. อัด,ยัด,เบียด
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
jamb(n) วงกบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Syzygium jambosชมพู่น้ำดอกไม้ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพู่[chomphū] (n) EN: rose apple  FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
เดินพรวด ๆ[doēn phrūat-phrūat] (v, exp) FR: marcher à grandes enjambées
ฝีเท้า[fīthāo] (n) EN: step ; pace ; footstep  FR: vitesse [f] ; pas [m] ; enjambée [f]
แฮม[haēm] (n) EN: ham  FR: jambon [m]
หักขา[hak khā] (v, exp) EN: fracture one's leg ; break one's lmeg  FR: se fracturer la jambe
ก้าว[kāo] (n) EN: step ; pace  FR: pas [m] ; enjambée [f]
ขา[khā] (n) EN: leg ; limb ; foot  FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f]
แขนขา[khaēn-khā] (n) EN: limbs ; arm and leg  FR: membres [mpl] ; bras et jambes [mpl]
ขาหมูรมควัน[khā mū rom khwan] (n, exp) EN: smoked ham  FR: jambon fumé [m]
ข้าง[khāng] (n) EN: [classifier : legs, arms, sides of objects]  FR: [classificateur : jambes, bras]
คร่อม[khrǿm] (v) EN: bestride ; straddle ; bridge  FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
ไขว้ขา[khwai khā] (v, exp) EN: cross one's legs  FR: croiser les jambes
หมูแฮม[mū haēm] (n, exp) EN: ham  FR: jambon [m]
ง่ามขา[ngām khā] (n, exp) EN: groin ; crotch  FR: entrejambe [m]
งานชุมนุมลูกเสือ[ngān chumnum lūkseūa] (n, exp) EN: jamboree  FR: jamboree [m]
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ[ngān chumnum lūkseūa haengchāt] (n, exp) EN: National Scout Jamboree
งานชุมนุมลูกเสือโลก[Ngān Chumnum Lūkseūa Lōk] (n, prop) EN: World Scout Jamboree
นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ[nok krajit khā sī neūa] (n, exp) EN: Pale-legged Leaf Warbler  FR: Pouillot à pattes claires [m] ; Pouillot à jambes pâles [m]
นกเปล้าหน้าแดง[nok plao nā daēng] (n, exp) EN: Jambu Fruit Dove  FR: Ptilope jambou [m]
ตัดขา[tat khā] (v, exp) FR: amputer la jambe
ตัว[tūa] (classif, (n)) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]  FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]
หว้า[wā] (n) EN: java plum ; jambolan
วิ่งหนี[wing nī] (v, exp) EN: run away ; flee ; fly  FR: s'enfuir en courant ; s'enfuir à toutes jambes
ยืดขา[yeūt khā] (v, exp) EN: stretch one's legs  FR: allonger les jambes

CMU English Pronouncing Dictionary
JAMB JH AE1 M
JAMBOR Y AA0 M B AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jamb (n) ʤˈæm (jh a1 m)
jambs (n) ʤˈæmz (jh a1 m z)
jamboree (n) ʤˌæmbərˈiː (jh a2 m b @ r ii1)
jamborees (n) ʤˌæmbərˈiːz (jh a2 m b @ r ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaudi {m}jamboree [Add to Longdo]
Pfosten {m} (Tür-)jamb [Add to Longdo]
Türpfosten {m}doorpost; door jamb [Add to Longdo]
Jambufruchttaube {f} [ornith.]Jambu Fruit Dove [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jambon(n) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンバライヤ[janbaraiya] (n) jambalaya [Add to Longdo]
ジャンバラヤ[janbaraya] (n) jambalaya [Add to Longdo]
ジャンボリー[janbori-] (n) jamboree [Add to Longdo]
山原手長黄金虫[やんばるてながこがね;ヤンバルテナガコガネ, yanbarutenagakogane ; yanbarutenagakogane] (n) (uk) Yanbaru long-armed scarab beetle (Cheirotonus jambar) [Add to Longdo]
脇柱[わきばしら, wakibashira] (n) (1) (See 脇・わき・5) downstage left pillar (on a noh stage), by which the supporting actor introduces himself; (2) doorjamb; jambe; jamb [Add to Longdo]
閻浮提[えんぶだい, enbudai] (n) Jambudvipa (continent of the terrestrial world in Hindu cosmology) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top