ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jag

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jag-, *jag*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jagger(n) English rock star (born in 1943)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jag(vt) ตัดในลักษณะที่ไม่เรียบ
jag(n) รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว, Syn. sharp projection
jag(n) ช่วงเวลาที่กำลังมึนเมา, Syn. sharp projection
jagged(adj) เป็นหยัก, See also: เป็นฟันปลา, ขรุขระ, Syn. ragged, uneven, craggy, Ant. even
jaguar(n) เสือจากัวร์, See also: สัตว์ตระกูลเสืออยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา, Syn. Panthera onca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jag(แจก) {jagged,jagging,jags} n. ปุ่ม. vt. ทำให้มีปุ่ม., See also: jagged adj. เป็นปุ่ม jaggy adj. เป็นปุ่ม, Syn. point, notch
jager(เจ'เกอะ) n. นายพราน
jagged(แจก'กิด) adj. เป็นเหลี่ยมแหลม,เป็นซี่ฟัน,ขรุขระ., See also: jaggedness n. ดูjagged, Syn. sawlooth
jagging wheeln. ที่ครูดให้เป็นรอย
jaguar(แจก'วาร์) n. เสือจากัว
jaguarundin. แมวอเมริการ่างยาวขาสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
jag(n) ปุ่ม,รอยขรุขระ
jag(vt) ทำให้เป็นปุ่ม,เฉือน,ตัด
jaguar(n) เสือแผ้ว,เสือจากัวร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know Leslie you got that fancy Jag you working on a Rolls Royce now?เลสลี่ เธอก็มีรถจากัวร์อยู่แล้วนี่ จะเอาเงินไปถอยโรสรอยส์อีกคันหรือไง ? My Blueberry Nights (2007)
I thought you'd be halfway to Vegas in that fancy ass Jag of yoursนึกว่าขับจากัวร์ของเธอไปเวกัสซะแล้ว My Blueberry Nights (2007)
Old Jags are so sexy.จากัวร์สุดเซ็กซี่ Cassandra's Dream (2007)
I'm having trouble finding a JAG officer with the appropriate security clearance.ฉันมีปัญหาในการเข้าถึงที่ทำงานของวาร์โก้ซึ่งถูกมาตรการควบคุมความปลอดภัยเอาไว้ Last Man Standing (2008)
Or maybe because I'm not a small-nippled credit-hogging jag who only knows three power chords.หรือคงเพราะหัวนมฉันไม่เล็กกะจิ๋ว เป็นพวกชอบอ้างเอาเครดิต ทั้งที่เล่นได้แค่ 3 คอร์ด Home Economics (2009)
And he was a total jag about shutting me down.แถมยังเป็นก้างขวางคอฉันอีก Basic Genealogy (2010)
Thanks to you, I've now got leverage over a spineless jag that just made partner.หมอนั่นยังมีประโยชน์กับผมอยู่ ขอบคุณพวกคุณมากนะ ตอนนี้ไอ้งั่งใจเสาะ Accounting for Lawyers (2010)
Jag officer, yes.ในฐานะเจ้าหน้าที่ละก็ใช่ Falling Ash (2011)
So, the front-wheel drive Ford would be driven by former rally champion Mark Higgins, and the rear-drive Jag by drifting world champion Mauro Calo.รถฟอร์ดขับล้อหน้า จะขับโดยอดีตแชมป์แรลลี่ มาร์ค ฮิกกินส์ และจากัวร์ขับหลังจะขับโดยแชมป์ดริฟต์ มาอุโร คาโล Episode #18.3 (2012)
I'd created a scene in which the Jag is held up by traffic.ผมสร้างฉากที่ทำให้รถจากัวร์ วิ่งช้าโดยใช้รถบนถนน Episode #18.3 (2012)
'I was trying to make the angry director 'understand the problems of driving a big Jag around a caravan park.''ผมก็กำลังให้ผู้กำกับขี้โมโห' 'เข้าใจถึงปัญหาการขับรถจากัวร์ รอบสนามจอดรถคาราวาน' Episode #18.3 (2012)
Anyone who's got a Jag watching the film will go, "You can't do that."คนดูหนังที่มีรถจากัวร์ จะบอก"คุณทำแบบนั้นไม่ได้" Episode #18.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jagMs Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.
jagThe jagged edge ripped a hole in his trousers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปุ่มปม(adj) gnarled, See also: jagged, knotted, bristly, knotty, uneven, Syn. ตะปุ่มตะป่ำ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ, Example: การสึกกร่อนทำให้ยอดเขามีลักษณะเป็นปุ่มปมตลอดแนว, Thai Definition: เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
ตะปุ่มตะป่ำ(adj) knobby, See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy, Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เนียน, Example: มะกรูดมีผิวตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบลื่นเหมือนมะนาว, Thai Definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
แฉก ๆ[chaēk-chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections
ขรุขระ[khrukhra] (adj) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven  FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
แง่[ngaē] (n) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance  FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
เสือจากัว[seūa jākūa] (n) EN: jaguar  FR: jaguar [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAGO Y AA1 G OW0
JAGS JH AE1 G Z
JAGT JH AE1 T
JAGER JH EY1 G ER0
JAGOW Y AA1 G OW0
JAGLOM Y AE1 G L AH0 M
JAGODA JH AA0 G OW1 D AH0
JAGUAR JH AE1 G W AA2 R
JAGGER JH AE1 G ER0
JAGGED JH AE1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jag (v) ʤˈæg (jh a1 g)
jags (v) ʤˈægz (jh a1 g z)
jaggy (j) ʤˈægiː (jh a1 g ii)
jagged (j) ʤˈægɪd (jh a1 g i d)
jagged (v) ʤˈægd (jh a1 g d)
jaguar (n) ʤˈægjuəʳr (jh a1 g y u@ r)
jaggier (j) ʤˈægɪəʳr (jh a1 g i@ r)
jagging (v) ʤˈægɪŋ (jh a1 g i ng)
jaguars (n) ʤˈægjuəʳz (jh a1 g y u@ z)
jaggiest (j) ʤˈægɪɪst (jh a1 g i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲虎[Měi zhōu hǔ, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄏㄨˇ, ] jaguar, #68,533 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ジャガ芋[じゃがいも, jagaimo] (n) มันฝรั่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jagd {f} | Jagden {pl}hunt; shoot; shooting | hunts [Add to Longdo]
Jagd {f}; Jagen {n}; Jagd... | auf die Jagd gehenhunting | to go hunting; to go shooting [Add to Longdo]
Jagd {f} (nach)chase (after); pursuit (of) [Add to Longdo]
Jagd {f}; Hetze {f}dash [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m} | Jagdaufseher {pl}gamekeeper | gamekeepers [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}gillie; ghillie [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}game warden [Add to Longdo]
Jagdbeute {f}bag [Add to Longdo]
Jagdbeute {f}; Wild {n}quarry [Add to Longdo]
Jagdbomber {m} [mil.]fighter bomber [Add to Longdo]
Jagdfalke {m}gyrfalcon [Add to Longdo]
Jagdflieger {m} [mil.]fighter pilot [Add to Longdo]
Jagdflugzeug {n} [mil.]fighter (plane) [Add to Longdo]
Jagdgesellschaft {f}hunting party [Add to Longdo]
Jagdgesetz {m}game law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がじゃがじゃ[gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
アメリカ豹[アメリカひょう, amerika hyou] (n) jaguar [Add to Longdo]
ジャガー[jaga-] (n) jaguar; (P) [Add to Longdo]
ジャガーシーティーエス[jaga-shi-tei-esu] (n) {comp} JaguarCTS [Add to Longdo]
ジャガーネコ[jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
ジャガタラ芋;ジャガタラ薯[ジャガタラいも;ジャガタライモ, jagatara imo ; jagataraimo] (n) (uk) (See ジャガ芋) potato (Solanum tuberosum) (lit [Add to Longdo]
ジャギー[jagi-] (n) (1) jazz dance; (2) jaggies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
ジャギー[じゃぎー, jagi-] jaggies [Add to Longdo]
ジャガーシーティーエス[じゃがーしーていーえす, jaga-shi-tei-esu] JaguarCTS [Add to Longdo]
ジャグヘッド[じゃぐへっど, jaguheddo] Jughead [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
狩り小屋[かりごや, karigoya] Jagdhuette [Add to Longdo]
狩猟期[しゅりょうき, shuryouki] Jagdzeit [Add to Longdo]
[りょう, ryou] JAGEN, JAGD [Add to Longdo]
猟犬[りょうけん, ryouken] Jagdhund [Add to Longdo]
猟銃[りょうじゅう, ryoujuu] Jagdgewehr [Add to Longdo]
獲物[えもの, emono] Jagdbeute, Kriegsbeute, -Beute, -Fang [Add to Longdo]
禁猟[きんりょう, kinryou] Jagdverbot [Add to Longdo]
蛍狩り[ほたるがり, hotarugari] Jagd_auf_Gluehwuermchen [Add to Longdo]
[たい, tai] JAGEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jag
   n 1: a sharp projection on an edge or surface; "he clutched a
      jag of the rock"
   2: a slit in a garment that exposes material of a different
     color underneath; used in Renaissance clothing
   3: a flap along the edge of a garment; used in medieval clothing
     [syn: {jag}, {dag}]
   4: a bout of drinking or drug taking
   v 1: cut teeth into; make a jagged cutting edge

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top