ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackboot

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackboot-, *jackboot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackboot(n) การปกครองที่โหดเหี้ยมและไม่เป็นประชาธิปไตย
jackboot(n) รองเท้าบู๊ตมีความสูงถึงเข่า, Syn. leather boot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackbootn. รองเท้าบู๊ทขนาดใหญ่และสูงจนถึงเข่า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackboot (n) ʤˈækbuːt (jh a1 k b uu t)
jackboots (n) ʤˈækbuːts (jh a1 k b uu t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackboot
   n 1: (19th century) a man's high tasseled boot [syn: {Hessian
      boot}, {hessian}, {jackboot}, {Wellington}, {Wellington
      boot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top