ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jabbers

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jabbers-, *jabbers*, jabber
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jabbers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jabbers*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
jabber(n) การส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดรัว
jabber(vi) พูดรัว,ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว,พูดไม่เป็นสาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Believe me... nothing could be more painful than listening' to you jabbering' on and on.เชื่อฉันซิ ไม่มีอะไรทรมานกว่าฟังแกพล่าม ไอ้ปากถอก Shoot 'Em Up (2007)
Oh, I used to do it at brown with the jabberwocks.โอ,ผมเคยร้องมันตอนเด็กๆ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
And besides, aren't you supposed to have, Like, an olympic gold medal in jibber-Jabber?ฉันว่าเชอร์ลีย์เป็นคนที่พูดคุยด้วยได้ง่ายมากเลยนะ Social Psychology (2009)
Mmm. Yeah, Frabjous being the day you slay the Jabberwocky.ใช่ วันศึกอัศจรรย์เป็นวันที่ เธอจะฆ่าเจ้าแจ็บเบอร์วอคกี้ล่ะ Alice in Wonderland (2010)
No other swords can kill the Jabberwocky, nohow.ดาบอื่นๆไม่สามารถฆ่าแจ็บเบอร์วอคกี้ได้ ไม่ว่าจะทำยังไง Alice in Wonderland (2010)
What's she doing with my darling Jabberwocky?เธอจะทำอะไรกับ แจ็บเบอร์วอคกี้ ที่รักของข้าน่ะ? Alice in Wonderland (2010)
She killed my Jabber-baby-wocky?เธอฆ่าเจ้า แจ็บเบอร์วอคกี้ ของข้างั้นรึ? Alice in Wonderland (2010)
"The Jabberwock, with eyes of flame Jaws that bite and claws that catch!"ดวงตาของแจ็บเบอร์วอคกี้เป็นดั่งเปลวไฟ ทั้งคมเขี้ยวที่ขย้ำ และกรงเล็บที่ตะปบ" Alice in Wonderland (2010)
"'Beware the Jabberwock, my son! And the frumious Bandersnatch! '"จงระวังนกจั๊บจั๊บและบุตรของมัน แบนเดอร์สแนชที่แสนจะโสโครก" Alice in Wonderland (2010)
You must prepare to meet the Jabberwocky.เธอต้องเตรียมตัวเจอกับ แจ็บเบอร์วอคกี้ นะ Alice in Wonderland (2010)
Without the Jabberwocky, my sister's followers will surely rise against me.ไม่มีแจ็บเบอร์วอคกี้ พวกที่ขึ้นอยู่กับน้องสาวข้า ก็คงจะลุกขึ้นมาต่อต้านข้าแน่ Alice in Wonderland (2010)
But when a champion steps forth to slay the Jabberwocky, the people will rise against her.แต่เมื่อวันที่ผู้กล้าสังหารแจ็บเบอร์วอคกี้มาถึง ผู้คนก็จะลุกขึ้นต่อต้านนาง Alice in Wonderland (2010)
I couldn't slay the Jabberwocky if my life depended on it.ฉันก็ไม่สามารถฆ่าแจ็บเบอร์วอคกี้ได้หรอก แม้ว่าชีวิตฉันจะขึ้นอยู่กับมันก็ตาม Alice in Wonderland (2010)
Prepare the Jabberwocky for battle. We're going to visit my little sister.เตรียมแจ็บเบอร์วอคกี้ออกศึกได้ เราจะไปเยี่ยมน้องสาวของข้ากัน Alice in Wonderland (2010)
Why don't you slay the Jabberwocky yourself?ทำไมคุณถึงไม่ฆ่า แจ็บเบอร์วอคกี้ด้วยตัวเองล่ะ? Alice in Wonderland (2010)
And the Jabberwocky.และก็แจ็บเบอร์วอคกี้ Alice in Wonderland (2010)
Jabberwocky!แจ็บเบอร์วอคกี้! Alice in Wonderland (2010)
However, just at the moment, you really might want to focus on the Jabberwocky.เพียงแต่ตอนนี้ เธออาจจะอยากเพ่งสมาธิ ไปที่แจ็บเบอร์วอคกี้อย่างเดียวก็ได้ Alice in Wonderland (2010)
I can slay the Jabberwocky.ฉันสามารถฆ่าแจ็บเบอร์วอคกี้ได้ Alice in Wonderland (2010)
Blood of the Jabberwocky. You have our everlasting gratitude.เลือดของแจ็บเบอร์วอคกี้ เป็นการแสดงความขอบคุณอันไม่สิ้นสุดของเรา Alice in Wonderland (2010)
Jabberwock12.listserv@harvard.edu.Jabberwock12.listserv@harvard.edu. The Social Network (2010)
I'm gonna need some science, uh, jibber jabber to distract these guys.ใครล่ะ ฉันไง เยี่ยมเลย โชคดีจริง มาเลย The Proof in the Pudding (2010)
- Oh, you know who can do jibber jabber?ตกลง The Proof in the Pudding (2010)
My guest is a noted physicist and the leading expert on quantum cosmology, so please try to avoid wasting her time with female jibber jabber.แขกของผมเป็นนักฟิสิกส์มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญ ควอนตัมจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า งั้นโปรดเลี่ยงกวนเธอเสียเวลา The Plimpton Stimulation (2010)
Female jibber jabber?เรื่องผู้หยิงไร้สาระเหรอ The Plimpton Stimulation (2010)
Don't jabber. Just do it.แน่จริง เอาเลย Chuck Versus the Anniversary (2010)
If you'd have let me bring the chloroform, we wouldn't have had to put up with all this jibber-jabber.นี่ถ้าเธอยอมให้ฉันใช้ยาสลบตั้งแต่แรก เราก็ทนไม่ต้องมาทนฟังการพล่ามไร้สาระนี่หรอก The Toast Derivation (2011)
I don't get to hear all your jibber jabber.คบกับน้องสาวราจ ฉันต้องคอยรักษาระยะห่าง ฉันเลยหมดโอกาสฟังเธอพล่ามไร้สาระเลย พล่ามไร้สาระเหรอ The Engagement Reaction (2011)
Jibber jabber? I don't jibber jabber.ฉันไม่พล่ามไร้สาระนะ The Engagement Reaction (2011)
Come on, even you have to admit that's jibber jabber.โอ๊ยขอที ขนาดเธอยังต้องยอมรับเลยว่านั่นน่ะพล่ามไร้สาระ The Engagement Reaction (2011)
Do you know where the phrase "jibber jabber" comes from?ว่าวลี "พล่ามไร้สาระ" มาจากไหน The Engagement Reaction (2011)
You're about to jibber jabber about jibber jabber.เกี่ยวกับเรื่องพล่ามไร้สาระ The Engagement Reaction (2011)
- And the tea pots... - Jibber jabber joo.รวมถึงกาน้ำชา ฟู่ฟ่า หวีดร้อง Will (2011)
Ahh, man, I'm jabbering...แหม! ฉันเพ้อใหญ่แล้ว. Upside Down (2012)
Hundreds of thousands of people, all speaking jibber-jabber, not understanding a word of each other, yet somehow interconnected.หลายร้อยหลายพันคน ทั้งหมดพูด jibber-ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว ไม่เข้าใจคำพูดของแต่ละอื่น ๆ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It's just a jabberjay. It's not her.มันคือนกแจบเบอร์เจย์ ไม่ใช่เสียงเธอ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Jabberjays copy.นกแจบเบอร์เจย์หน่ะ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Hours spent jabbering about backstabbingsคุยเรื่องแทงหลังกันเป็นชั่วโมงๆ Kissed by Fire (2013)
I once slayed a jabberwock that was terrorizing a village, and they... they couldn't pay me in gold, so they paid me with this instead.ข้าสังหารเจ้า jabberwock ที่คุกคามคนทั้งหมู่บ้านได้ และพวกเขา เขาไม่ได้จ่ายให้ข้าเป็นทองคำ เขาให้สิ่งนี้มาแทน Tiny (2013)
So are we going to talk about Silas or just jibber jabber?เราจะคุยเรื่องไซลัสกันได้หรือยัง หรือจะคุยแค่เรื่องไร้สาระต่อ A View to a Kill (2013)
I see Captain Lilywhite standing on his stoop and jabbering away to anyone who will listen about the evils of a centralized fence.ข้าเห็นกัปตันเรือลิลลี่ไวท์ ยืนอยู่บนกราบเรือของเขา และส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวพูดน้ำไหลไฟดับ กับบทุกคนที่รับฟัง เรื่องความชั่วร้ายของการรวมอำนาจ มาศูนย์กลางผู้ซื้อขายของโจร IV. (2014)
Oh, here I am jabbering, and you're leaking all over the place.โอ้นี่ฉันการพูด และคุณรั่วทั่วทุกสถานที่ Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Slain by the Jabberwocky, on Horunvendush Day... many years ago.ที่ถูกแจ็บเบอร์วอคกี้ฆ่าในวันฮอรันเวนดัช เมื่อหลายปีก่อน Alice Through the Looking Glass (2016)
Enough of your incessant jabbering!เลิกพูดเยิ่นเย้อยืดยาวนะ! Alice Through the Looking Glass (2016)
And, of course, his family cannot really be alive... because you see, the Jabberwocky killed his family on the Horunvendush Day... and I killed the Jabberwocky on the Frabjous Day... and I'd like your permission to borrow the Chronosphere.ครอบครัวเขาไม่มีทางที่จะไม่ตาย... เพราะแจ็บเบอร์วอคกี้ฆ่า ครอบครัวเขาในวันฮอรันเวนดัช ฉันฆ่าแจ็บเบอร์วอคกี้ในวันแฟร็บจัส Alice Through the Looking Glass (2016)
Slayer of my Jabberbabywocky?ผู้สังหารแจ็บเบอร์วอคกี้ลูกข้า Alice Through the Looking Glass (2016)
It's just Wi-Fi jibber jabber. It's not a big deal.ก็แค่ใช้ลูกเล่นไวไฟน่ะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Jibber jabber.Jibber jabberAnger Management (2003)
Jibber jabbering.Jibber jabbering. Anger Management (2003)
A jabberwocky.Ein Jabberwocky. The Animatrix (2003)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jabber    (v) ʤˈæbər (jh a1 b @ r)
jabbers    (v) ʤˈæbəz (jh a1 b @ z)
jabbered    (v) ʤˈæbəd (jh a1 b @ d)
jabberer    (n) ʤˈæbərər (jh a1 b @ r @ r)
jabberers    (n) ʤˈæbərəz (jh a1 b @ r @ z)
jabbering    (v) ʤˈæbərɪŋ (jh a1 b @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quatsch {m}; Unsinn {m}; Quark {m}jabberwocky; balderdash; baloney; blah [Add to Longdo]
plappern | plappernd | geplappert | plappert | plapperteto jabber | jabbering | jabbered | jabbers | jabbered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
ジャバ[, jaba] (n) {comp} Java; jabber [Add to Longdo]
ジャバー[, jaba-] (n) {comp} jabber [Add to Longdo]
ジャバ制御[ジャバせいぎょ, jaba seigyo] (n) {comp} jabber control [Add to Longdo]
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering [Add to Longdo]
駄弁る[だべる;ダベる, daberu ; dabe ru] (v5r,vi) (uk) to jabber; to chatter; to chat with [Add to Longdo]
超過送信[ちょうかそうしん, choukasoushin] (n) {comp} jabber [Add to Longdo]
超過送信制御[ちょうかそうしんせいぎょ, choukasoushinseigyo] (n) {comp} jabber control [Add to Longdo]
鴃舌[げきぜつ, gekizetsu] (n) barbarian jabbering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
超過送信[ちょうかそうしん, choukasoushin] jabber [Add to Longdo]
超過送信制御[ちょうかそうしんせいぎょ, choukasoushinseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ジャバ[じゃば, jaba] Java, jabber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top