ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iv

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iv-, *iv*
English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
adhesive tape(n) กระดาษกาว, See also: Scotch tape
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ivory tower(sl) หอคอยงาช้าง (สถานที่สมมุติใช้กับทางการศึกษา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ivabbr. intravenous
ivcabbr. intravonous cholagiogram
ivfabbr. intravenous fluid
ivhabbr. intravenous hyperlimentation
ivory(ไอ'วะรี) n. งาช้าง,สิ่งที่ทำด้วยงาช้าง,งาสัตว์อื่น,เนื้อฟัน,ที่ดีดเปียโน,ลูกเต๋า,สีงาช้าง. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยงาช้าง
ivory towerสถานที่ที่แยกอยู่ต่างหาก,สถานที่โดดเดี่ยว,ความคิดที่โดดเดี่ยว., See also: ivory-towerish adj.
ivpabbr. intravenous pyelogram ,intravenous push
ivpbabbr. intravenous piggyback
ivsdabbr. intraventricular septal defect
ivy(ไอ'วี) n. ไม้เลื้อยจำพวก Hedera helix -pl. ivies

English-Thai: Nontri Dictionary
ivory(adj) ทำด้วยงาช้าง
ivory(n) งาช้าง,สีงาช้าง
ivy(n) ต้นไม้เลื้อย
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
abrasive(n) สิ่งที่ใช้ขัดถู
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ivoryงา (สัตว์) [TU Subject Heading]
Ivory pointเข็มงาช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Ivory Toweer Insularityเปรยแต่ไม่ทำ [การแพทย์]
Ivory Vertebraกระดูกสันหลังแบบงาช้าง [การแพทย์]
Ivory Whiteฝ้าจางหมดจนไม่เหลือแม้เงา [การแพทย์]
Ivory, Artificialงาเทียม [การแพทย์]
Ivory-Likeขาวทึบแบบลักษณะคล้ายงาช้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ivHe carved designs in ivory.
ivI got a rash from poison ivy.
ivThe side of the house was covered with ivy.
ivThe wall is partly covered with ivy.
ivThe walls are hidden by ivy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งา(n) ivory, See also: tusk, Example: ช่างน่าสงสารช้างที่ถูกตัดงาเสียจริง, Count Unit: กิ่ง, Thai Definition: ฟันที่ออกจากปากช้างพลาย
งาช้าง(n) ivory, See also: tusk, Syn. งา, Example: ฟันฉันน่ะแข็งแรงสามารถแทะงาช้ากินก็ยังได้, Count Unit: กิ่ง
พอน(n) ivory, See also: creamy yellow, creamed-colour, Syn. พูพอน, Example: พืชในป่าพรุมีการพัฒนาระบบรากแตกต่างไปจากระบบรากของพืชในป่าประเภทอื่นๆ เช่น พัฒนาเป็นพอน รากค้ำยัน และรากหายใจ เป็นต้น, Thai Definition: รากหรือโคนต้นไม้ที่ขึ้นเป็นปีก เป็นสัน เป็นพู หรือเป็นปมที่โคนต้น ซึ่งแผ่ขยายออกไปรอบๆ เพื่อพยุงลำต้น
ทนต์(n) ivory, See also: tusk, Syn. งา, งาช้าง
นาคทนต์(n) ivory, See also: tusk, Syn. งาช้าง, Count Unit: กิ่ง
ช้างงวง(n) male elephant without tusk, See also: ivoryless elephant, Syn. ช้างสีดอ, Example: ช้างเชือกนี้เป็นช้างงวง, Count Unit: เชือก, Thai Definition: ช้างไม่มีงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อาจารย์[ājān] (n) EN: university lecturer ; master  FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions

CMU English Pronouncing Dictionary
IVA IY1 V AH0
IVY AY1 V IY0
IVO AY1 V OW2
IVAN AY1 V AH0 N
IVAR IH1 V ER0
IVEY AY1 V IY0
IVEN AY1 V AH0 N
IVER AY1 V ER0
IVIE AY1 V IY0
IVAX AY1 V AE0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ivy (n) ˈaɪviː (ai1 v ii)
ivy (n) ˈaɪviː (ai1 v ii)
Ivan (n) ˈaɪvən (ai1 v @ n)
Iver (n) ˈaɪvər (ai1 v @ r)
Ivor (n) ˈaɪvər (ai1 v @ r)
ivied (j) ˈaɪvɪd (ai1 v i d)
ivies (n) ˈaɪvɪz (ai1 v i z)
ivory (n) ˈaɪvəriː (ai1 v @ r ii)
Iverson (n) ˈaɪvɜːʳsən (ai1 v @@ s @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象牙[xiàng yá, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ, ] ivory, #24,759 [Add to Longdo]
象牙塔[xiàng yá tǎ, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄊㄚˇ, ] ivory tower, #44,757 [Add to Longdo]
常春藤[cháng chūn téng, ㄔㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄊㄥˊ, ] ivy, #67,850 [Add to Longdo]
常青藤[cháng qīng téng, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄊㄥˊ, ] ivy, #77,892 [Add to Longdo]
屠格涅夫[Tú gé niè fū, ㄊㄨˊ ㄍㄜˊ ㄋㄧㄝˋ ㄈㄨ, ] Ivan Sergeevich Turgenev (1818-1883), Russian novelist, #87,110 [Add to Longdo]
伊凡[Yī fán, ㄧ ㄈㄢˊ, ] Ivan (Russian name), #94,589 [Add to Longdo]
象牙海岸[xiàng yá hǎi àn, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄏㄞˇ ㄢˋ, ] Ivory Coast, #111,523 [Add to Longdo]
觿[xī, ㄒㄧ, 觿] ivory bodkin for undoing knots, #474,751 [Add to Longdo]
常青藤八校[cháng qīng téng bā xiào, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄊㄥˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄠˋ, ] Ivy League [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Universität(n) |die, pl. Universitäten| มหาวิทยาลัย
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง
sukzessiv(adv) ที่เป็นลำดับขั้นตอน, Syn. schrittweise
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, Syn. Fest
Aktivist(n) |der, pl. Aktivisten| นักเคลื่อนไหว, See also: die Aktivistin
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.

French-Thai: Longdo Dictionary
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, Syn. foyer d'étudiants
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด
privé(adj) ที่เป็นส่วนบุคคล, ที่เป็นของเอกชน เช่น droit privé สิทธิส่วนบุคคล
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iv
   adj 1: being one more than three [syn: {four}, {4}, {iv}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of three and one [syn:
      {four}, {4}, {IV}, {tetrad}, {quatern}, {quaternion},
      {quaternary}, {quaternity}, {quartet}, {quadruplet},
      {foursome}, {Little Joe}]
   2: administration of nutrients through a vein [syn: {intravenous
     feeding}, {IV}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 four
 
 1. dört
 2. dört rakamı (4, IV)
 3. dörtlü (kağıt veya domino)
 4. dört kişilik takım. four by four dörder dörder
 5. dört inç kare kereste. four corners of the earth dünyanın dört bucağı. fourcycle (mak.) dört devirli. fourdimensional dört boyutlu. fourflusher (argo) blöfçü, martavalcı kimse. fourfold  dört kat. fourfooted dört ayaklı. fourhanded dört elli
 6. (spor) dört kişilik
 7. (müz.) dört el için
 8. (iskambil) dört kol. fourhorse dört atlı. fourinhand  bir kişinin sürdüğü dört atlı araba
 9. kravat, boyunbağı
 10. dört atlı takım
 11. kravat gibi bağlanmış
 12. dört atlı. fourleaf clover dört yapraklı yonca. fourlegged dört ayaklı. fourletter word açık saçık soz. four masted (den.) dört direkli. fouro'clock saat dört
 13. gecesefası, (bot.) Mirabilis jalapa. fourpence (ing) dört peni değerinde madeni para. fourposter dört direkli karyola. fourscore seksen. foursome (oyunlarda) dörtlü grup veya takım. foursquare  dört köşe, kare
 14. sıkı, metin, sağlam
 15. dosdoğru, açıkça, dobra dobra. fourwheel dört tekerlekli. on all fours dört ayak üzerinde.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top