ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

items

AY1 T AH0 M Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -items-, *items*, item
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Items, Lineหมวดรายการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itemsBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
itemsComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.
itemsDid you check all the items on the shopping list?
itemsFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
itemsHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
itemsHere are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.
itemsI always buy expensive items on credit.
itemsI don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.
itemsI need the following items.
itemsLet's proceed with the items on the agenda.
itemsPlease check all the items on this list.
itemsPlease pay the tax on the items over there.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิด[chanit] (n) EN: [classifier : types of items]
ชิ้น[chin] (n) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]  FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ขนาด[khanāt] (n) EN: [classifier : sizes (of items)]  FR: [classificateur : tailles]
ครุภัณฑ์[kharuphan] (n) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items
ผืน[pheūn] (n) EN: [classifier : cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs ...)]  FR: [classificateur : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
ประการ[prakān] (n) EN: [classifier : numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects]  FR: [classificateur : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)
สินค้าเคลม[sinkhā khlēm] (n, exp) EN: returns ; goods returned ; returned items

CMU English Pronouncing Dictionary
ITEMS AY1 T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
items (n) ˈaɪtəmz (ai1 t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっきり[kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
にょきりにょきり[nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
べんべら[benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
までなら[madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P) [Add to Longdo]
やら[yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
グッズ[guzzu] (n) goods; promotional items; (P) [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] contiguous items [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top