ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

itch

IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -itch-, *itch*
English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
britches(n) |pl| กางเกงขายาว, See also: breeches, Syn. trousers

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
itch(vt) ทำให้คัน, Syn. irritate, tickle
itch(vi) ปรารถนา, See also: ต้องการ, Syn. long, crave, yearn, Ant. repulse, dislike
itch(vt) รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. annoy, vex, irritate, Ant. soothe, please
itch(vi) รู้สึกคัน, See also: คัน, Syn. irritate, tickle
itch(n) อาการคัน, Syn. irritation, itchiness
itchy(adj) คัน
itching(n) ความปรารถนาอย่างแรงกล้า, Syn. desire, craving, longing, Ant. repulsion, disgust
itch for(phrv) ทำให้อยาก, See also: ทำให้ปรารถนา, Syn. long for, sigh for, yearn for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
itch(อิทชฺ) vi. รู้สึกคัน,ทำให้คัน. vt. ทำให้คัน,รบกวน,ทำให้ระคายเคือง. n. ความรู้สึกคัน,ความอยากได้,ความปรารถนา,โรคหิด
itchy(อิท'ชี) adj. คัน,มีอาการคัน, See also: itchiness n., Syn. edgy, restless
aitch(เอค) n. ตัวอักษร H, h
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
bitchy(บิท'ชี) adj. เกี่ยวกับสุนัขตัวเมียหรือแม่สุนัข,ร้าย., See also: bitchiness n.
chitchatvi.,n. (การ) คุยไปเรื่อย,สนทนาเรื่องสัพเพเหระ,นินทา,คุยเล่น, See also: chitchatty adj.ดูchitchat
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
itch(n) ความคัน,ความกระหาย,โรดหิด,ความโลภ,ความปรารถนา
itch(vt) ทำให้คัน,อยาก,กระหาย,ปรารถนา
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
ditch(n) ท่อ,ท้องร่อง,คู
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด
hitch(n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค
hitch(vt) ลาก,ผูก,พ่วง,เทียม,เลื่อน
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว
kitchen(n) ครัว,ห้องครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
itching; pruritusอาการคัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Itchอาการคัน, ความรู้สึกคัน [การแพทย์]
Itchโรคหิด [การแพทย์]
Itch Thresholdความไวต่ออาการคัน [การแพทย์]
Itch, Groundคัน [การแพทย์]
Itchingคันตา [การแพทย์]
Itchingการคัน, อาการคัน, คัน, ความรู้สึกคัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itchChicken pox is an itchy nuisance for kids.
itchHe was itching for a ticket to the concert.
itchI go by Itch.
itchI got bit by mosquitoes all over this area, and it itches so badly I can't stand it.
itchI have an itch in my ear.
itchI have an itch in my pubic area.
itchI have athlete's foot and it's very itchy.
itchI was itching for him to finish his talk.
itchMy body itches all over.
itchMy eyes feel itchy.
itchMy nose is itchy.
itchMy scalp is very itchy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคายเคือง(v) irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai Definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
คาย(adj) itchy, See also: irritating, Syn. ระคาย, คัน, Example: เมื่อเดินมาถึงทุ่งหญ้าคาด้วยใบบางๆ ทั้งคม ทั้งคาย ทำให้ฉันเคืองระคายผิว แต่พอเดินทิ้งช่วงห่างออกไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้น
คัน(v) itch, See also: scratch, tickle, irritate, Example: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาและคันตามผิวหนัง, Thai Definition: อาการที่รู้สึกอยากให้เกา
คันคะเยอ(v) itch, Syn. คะเยอ, Example: เด็กๆ คันคะเยอเพราะเป็นลมพิษ, Thai Definition: อาการที่คันทำให้ต้องเการ่ำไป
คันปาก(v) itch, See also: itch to speak, Example: เรามักได้ยินเสมอว่า อุดมคติกินไม่ได้ ผมคันปากนักอยากจะตอบเสียเหลือเกินว่าใครเล่าจะบ้าพอที่จะกินแกลบ, Thai Definition: อาการที่อยากจะพูด
คะเยอ(adv) itchy, Example: ยุงกัดผมจนผมคันคะเยอไปทั้งตัว, Thai Definition: อาการคันมากที่ทำให้ต้องเกา, คันมาก
ระคาง(n) a small itching pimples on the skin of the legs, See also: itching rush on legs, Syn. ตะคาง, Thai Definition: เม็ดผดที่เกิดขึ้นตามขาด้วยระคายต้นหญ้าหรือขนกระบือ
จักจี้(v) tickle, See also: itch, Thai Definition: อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น
หิด(n) scabies, See also: itch, Example: หิดมักเป็นกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: ชื่อโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ Sarcoptes scabiei ลักษณะเป็นเม็ดสีขาว ใสเป็นเงาในเนื้อ ขึ้นตามผิวหนัง มีอาการปวดและคัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[chak] (v) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions
ชาติหมา[chāt mā] (n, exp) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
ชุมสาย[chumsāi] (n) EN: exchange ; switched boartd
ชุมสายโทรศัพท์[chumsāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone exchange ; switched board
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[Damitri Mendeleyep] (n, prop) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
ด้น[don] (v) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate  FR: piquer ; coudre
ด้นถอยหลัง[donthøilang] (v) EN: backstitch  FR: coudre en point arière
ฟองน้ำใช้ครัว[føngnām chai khrūa] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[føngnām lāng jān] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge à vaisselle [f]
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITCH IH1 CH
ITCHY IH1 CH IY0
ITCHES IH1 CH AH0 Z
ITCHES IH1 CH IH0 Z
ITCHING IH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
itch (v) ˈɪtʃ (i1 ch)
itchy (j) ˈɪtʃiː (i1 ch ii)
itched (v) ˈɪtʃt (i1 ch t)
itches (v) ˈɪtʃɪz (i1 ch i z)
itchier (j) ˈɪtʃɪəʳr (i1 ch i@ r)
itching (v) ˈɪtʃɪŋ (i1 ch i ng)
itchiest (j) ˈɪtʃɪɪst (i1 ch i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] itch, #59,250 [Add to Longdo]
搔痒[sāo yǎng, ㄙㄠ ㄧㄤˇ, ] itching, #59,553 [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] itch; old term for scabies, #189,091 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
うずうず[uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
がぶる[gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch [Add to Longdo]
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
こちょこちょ;コチョコチョ[kochokocho ; kochokocho] (adv,adv-to,vs) (on-mim) coochy-coo; hitchy-koo; kitchy-koo (tickling sound) [Add to Longdo]
ころころ[korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
グリッチ[ぐりっち, guricchi] glitch [Add to Longdo]
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
スイッチ[すいっち, suicchi] switch [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 itch
   n 1: a contagious skin infection caused by the itch mite;
      characterized by persistent itching and skin irritation;
      "he has a bad case of the itch" [syn: {scabies}, {itch}]
   2: a strong restless desire; "why this urge to travel?" [syn:
     {urge}, {itch}]
   3: an irritating cutaneous sensation that produces a desire to
     scratch [syn: {itch}, {itchiness}, {itching}]
   v 1: scrape or rub as if to relieve itching; "Don't scratch your
      insect bites!" [syn: {rub}, {scratch}, {itch}]
   2: have or perceive an itch; "I'm itching--the air is so dry!"
   3: cause to perceive an itch; "his skin itched"
   4: have a strong desire or urge to do something; "She is itching
     to start the project"; "He is spoiling for a fight" [syn:
     {itch}, {spoil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top