ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

isl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isl-, *isl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isle(n) เกาะ, See also: เกาะเล็กๆ, Syn. island, islet
Islam(n) มุสลิมและประเทศมุสลิม
Islam(n) ศาสนาอิสลาม, See also: อิสลาม
islet(n) เกาะเล็ก, Syn. islet
island(n) เกาะ, See also: isle, Syn. isle, islet
island(n) เกาะกลางถนน, Syn. traffic island
Islamic(adj) ของอิสลาม
Islamite(n) อิสลามิกชน, See also: มุสลิม
islander(n) ชาวเกาะ
Islamabad(n) ชื่อเมืองหลวงของปากีสถาน, See also: กรุงอิสลามาบัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
islam(อิส'เลิม,อิซ'เลิม) n. ศาสนาอิสลาม,อิสลามิกชน,ประเทศอิสลาม, See also: islamic, Islamitic adj.
island(ไอ'เลินดฺ) n. เกาะ,เนินเดี่ยว
islander(ไอ'เลินเดอะ) n. ชาวเกาะ
isle(ไอลฺ) n. เกาะเล็ก ๆ
islet(ไอ'ลิท) เกาะเล็กมาก, Syn. island
islet cellsเป็นกลุ่มเซลล์ที่ตับอ่อนทำหน้าที่ขับ internal secreation cells พวกนี้มักอยู่เป็นกลุ่ม ๆ เราเรียกว่า islets of langerhan ซึ่งประกอบด้วย 3 ชนิด 1.alpha cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน glucagon พบประมาณ 20-30 % 2.Beta cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน insulin มีประมาณ 60-80 % 3. Delta cell พบน้อยมากยังไม่ทราบหน้าที่
islets of langerhanดูที่ islet cells
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
Islam(n) ศาสนาอิสลาม,ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม
island(n) เกาะ
islander(n) ชาวเกาะ
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ
dislocate(vt) ทำให้คลาดเคลื่อน,แยกจากกัน,ทำให้เคลื่อนที่
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน,การแยกจากกัน,การเคลื่อนที่
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
island arc; volcanic arcหมู่เกาะรูปโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
islets of Langerhansไอส์เล็ตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islamศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamศาสนาอิสลาม, อิสลาม [การแพทย์]
Islam and artศาสนาอิสลามกับศิลปะ [TU Subject Heading]
Islam and philosophyศาสนาอิสลามกับปรัชญา [TU Subject Heading]
Islam and politicsศาสนาอิสลามกับการเมือง [TU Subject Heading]
Islam and scienceศาสนาอิสลามกับวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Islam and social problemศาสนาอิสลามกับปัญหาสังคม [TU Subject Heading]
Islam and stateศาสนาอิสลามกับรัฐ [TU Subject Heading]
Islam in mass mediaศาสนาอิสลามในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Islamic countriesกลุ่มประเทศอิสลาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isl82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
islAbout this time of the year typhoons visit the island.
islA bridge gives access to the island.
islA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
islA fishing light wavers under the lee of an island.
islAfter the disaster, there was scarcely any water left on the island.
islA long time ago, there lived an old king on a small island.
islA lot of tourists invaded the island.
islAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
islAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
islAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
islAn island came in sight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนาอิสลาม(n) Islam, Syn. อิสลาม
เกาะเล็ก(n) islet, See also: isle, Syn. เกาะเล็กเกาะน้อย, Ant. เกาะใหญ่, Example: บ้านชาวญวนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนบริเวณโคกดิน ลักษณะเหมือนเป็นเกาะเล็กซึ่งมีต้นไม้โดยรอบ, Count Unit: เกาะ, Thai Definition: เกาะขนาดเล็ก
เกาะ(n) island, See also: isle, Example: ไทยน่าจะร่วมมือกับอินโดนีเซีย โดยเปิดการท่องเที่ยวร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะสุมาตราเหนือ, Count Unit: เกาะ, Thai Definition: ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอด และมีขนาดเล็กกว่าแผ่นดินที่เป็นทวีป
ข้าวหมก(n) Islamic dish consisting of rice with buried meat, Syn. ข้าวบุหรี่, Example: นุชนาถทำข้าวหมกอร่อยจนเป็นที่ติดใจของหนุ่มๆ หลายคน, Thai Definition: อาหารอิสลามชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยข้าวสวย ปรุงด้วยเครื่องเทศและขมิ้น
อาจาด(n) Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar, Example: สะเต๊ะของเมืองซีอานไม่มีน้ำจิ้ม และอาจาด มีแค่เนื้อย่างเฉยๆ, Thai Definition: ของกินแก้เลี่ยนปรุงด้วยแตงกวา หัวหอม แช่น้ำส้ม หรือน้ำกระเทียมดอง
โต๊ะอิหม่าม(n) imam, See also: Islamic priest, Islamic headman, Syn. อิหม่าม, Example: เขาเชิญโต๊ะอิหม่ามมาทำพิธีที่บ้าน, Count Unit: คน, Thai Definition: คำเรียกหัวหน้านักบวชในศาสนาอิสลาม
ชาวเกาะ(n) islander, Example: ชาวเกาะส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง, Count Unit: คน
ชาวอิสลาม(n) Islam, See also: Islamic people, Syn. ชาวมุสลิม, แขก, Example: ชาวอิสลามทุกคนเคร่งครัดในกฎระเบียบของศาสนา
แก่ง(n) islet, See also: isle, cataract, Syn. โขดหิน, พืดหิน, Example: นายเรือต้องคอยระวังไม่ให้เรือชนแก่ง, Count Unit: แก่ง, Thai Definition: พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำ มักจะมีตามต้นแม่น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจนิติบัญญัติ[amnāt nitibanyat] (n, exp) EN: legislative power  FR: pouvoir législatif [m]
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บัญญัติกฎหมาย[banyat kotmāi] (v, exp) EN: legislate ; enact a law  FR: légiférer
เบื่อหน้า[beūa nā] (v, exp) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.  FR: se lasser de qqn
บทบัญญัติ[botbanyat] (n) EN: law ; legal provision ; legislation
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
อิสลาม[Itsalām] (n, prop) EN: Islam  FR: islam [m]
แก่ง[kaeng] (n) EN: islet ; isle ; reef  FR: îlot [m] ; récif [m]
การเลือกตั้ง[kān leūaktang = kān leuaktang] (n) EN: general election  FR: élection [f] ; élections [fpl] ; élections législatives [fpl] ; votation (Sui.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISLA IY1 L AH0
ISLE AY1 L
ISLES AY1 L Z
ISLEY AY1 Z L IY0
ISLAS AY1 L AH0 Z
ISLET AY1 L IH0 T
ISLER AY1 L ER0
ISLAM IH1 Z L AH0 M
ISLAM IH2 S L AA1 M
ISLIP AY1 S L IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isle (n) ˈaɪl (ai1 l)
Islam (n) ˈɪzlˈaːm (i1 z l aa1 m)
isles (n) ˈaɪlz (ai1 l z)
islet (n) ˈaɪlɪt (ai1 l i t)
island (n) ˈaɪlənd (ai1 l @ n d)
islets (n) ˈaɪlɪts (ai1 l i t s)
Islamic (j) ˈɪzlˈæmɪk (i1 z l a1 m i k)
islands (n) ˈaɪləndz (ai1 l @ n d z)
islander (n) ˈaɪləndər (ai1 l @ n d @ r)
Islamabad (n) ɪslˈæməbæd (i s l a1 m @ b a d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] island, #2,617 [Add to Longdo]
伊斯兰[Yī sī lán, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ, / ] Islam, #11,974 [Add to Longdo]
岛屿[dǎo yǔ, ㄉㄠˇ ㄩˇ, 屿 / ] islands, #12,819 [Add to Longdo]
小岛[xiǎo dǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠˇ, / ] isle, #14,065 [Add to Longdo]
海岛[hǎi dǎo, ㄏㄞˇ ㄉㄠˇ, / ] island, #17,209 [Add to Longdo]
伊斯兰教[Yī sī lán jiào, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Islam, #20,332 [Add to Longdo]
屿[yǔ, ㄩˇ, 屿 / ] islet, #20,371 [Add to Longdo]
岛国[dǎo guó, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] island nation, #25,943 [Add to Longdo]
清真[qīng zhēn, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ, ] Islamic; Muslim, #29,098 [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] islet; bank, #30,416 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, See also: A. gelingen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
islamisch {adj}Islamic [Add to Longdo]
Island {n} [geogr.]Iceland (is) [Add to Longdo]
Isländer {m}; Isländerin {f}Icelander [Add to Longdo]
isländisch {adj}Icelandic [Add to Longdo]
Islamabad (Hauptstadt von Pakistan)Islamabad (capital of Pakistan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アイランド[airando] (n) island [Add to Longdo]
アイランドキッチン[airandokicchin] (n) island kitchen [Add to Longdo]
アイランドグレゴリー[airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis) [Add to Longdo]
アイランドホッグフィッシュ[airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis) [Add to Longdo]
アイル[airu] (n) aisle [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アカククリ[akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
回教[かいきょう, kaikyou] Islam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top