ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

involuntarily

IH2 N V OW0 L AH1 N T ER0 IH2 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -involuntarily-, *involuntarily*, involuntary
English-Thai: Nontri Dictionary
involuntarily(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ,อย่างไม่รู้ตัว,โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
involuntarilyI urinate involuntarily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัว(adv) involuntarily, Syn. ระรัว, Example: ข่าวนี้ทำเอาใจของผมสั่นรัวไปหมด, Thai Definition: ไหวถี่ๆ
โดยไม่ตั้งใจ(adv) unintentionally, See also: involuntarily, inadvertently, casually, accidentally, Syn. โดยไม่เจตนา, Example: เพื่อนของเราอาจส่งไวรัสมาให้เราทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตั้งใจก็ได้, Thai Definition: อย่างไม่ได้จงใจหรือมุ่งหมายให้เป็นไป

CMU English Pronouncing Dictionary
INVOLUNTARILY IH2 N V OW0 L AH1 N T ER0 IH2 L IY0
INVOLUNTARILY IH2 N V AA2 L AH0 N T ER1 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
involuntarily (a) ˈɪnvˈɒləntrəliː (i1 n v o1 l @ n t r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我にもなく;我にも無く[われにもなく, warenimonaku] (adv) (See 我にも非ず) in spite of oneself; absently; involuntarily [Add to Longdo]
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases [Add to Longdo]
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  involuntarily
      adv 1: against your will; "he was involuntarily held against his
             will" [ant: {voluntarily}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top