ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introversion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introversion-, *introversion*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introversion; intraversionการปลิ้นเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introversion (n) ˌɪntrəvˈɜːʳʃən (i2 n t r @ v @@1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
内向性[ないこうせい, naikousei] (n) introversion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introversion
   n 1: the condition of being folded inward or sheathed [syn:
      {invagination}, {introversion}]
   2: the folding in of an outer layer so as to form a pocket in
     the surface; "the invagination of the blastula" [syn:
     {invagination}, {introversion}, {intussusception},
     {infolding}]
   3: (psychology) an introverted disposition; concern with one's
     own thoughts and feelings [ant: {ambiversion},
     {extraversion}, {extroversion}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top