ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intranets

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intranets-, *intranets*, intranet
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intranets มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intranets*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Intranet[N] เครือข่ายที่คล้ายกับอินเตอร์เนตขนาดย่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intranetอินทราเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intranetอินทราเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intranetอินทราเน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Intranets (Computer networks)อินทราเน็ต (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业内网路[qǐ yè nèi wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄋㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] intranet; company-internal network [Add to Longdo]
内部网[nèi bù wǎng, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄨㄤˇ, / ] intranet [Add to Longdo]
公网[gōng wǎng, ㄍㄨㄥ ㄨㄤˇ, / ] open net; public website (as opposed to intranet) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intranet {n} [comp.]intranet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントラ[, intora] (n) (abbr) (See イントラネット) Intranet [Add to Longdo]
イントラネット[, intoranetto] (n) {comp} Intranet [Add to Longdo]
イントラネットウェア[, intoranettouea] (n) {comp} IntranetWare [Add to Longdo]
ネットワーク内[ネットワークない, nettowa-ku nai] (n,adj-no) {comp} intranetwork [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
ネットワーク内[ネットワークない, nettowa-ku nai] intranetwork (a-no) [Add to Longdo]
イントラネットウェア[いんとらねっとうえあ, intoranettouea] IntranetWare [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top