ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpreting

IH1 N T ER0 P R EH2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpreting-, *interpreting*, interpret
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interpretingThe problem is one of interpreting these ancient scriptures.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำนายฝัน[thamnāi fan] (v, exp) EN: divine by interpreting dreams

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPRETING IH1 N T ER0 P R EH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpreting (v) ˈɪntˈɜːʳprɪtɪŋ (i1 n t @@1 p r i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口译[kǒu yì, ㄎㄡˇ ㄧˋ, / ] interpreting, #44,471 [Add to Longdo]
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, / ] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script, #71,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英文解釈[えいぶんかいしゃく, eibunkaishaku] (n) interpreting an English text [Add to Longdo]
誤読[ごどく, godoku] (n,vs) misreading; misinterpreting [Add to Longdo]
断章[だんしょう, danshou] (n) (1) literary fragment; (2) (See 断章取義) interpreting (and using) a passage without regard to its context [Add to Longdo]
断章取義[だんしょうしゅぎ, danshoushugi] (n) interpreting (and using) a passage without regard to its context [Add to Longdo]
逐次通訳[ちくじつうやく, chikujitsuuyaku] (n) consecutive interpretation; consecutive interpreting [Add to Longdo]
二様[によう, niyou] (n) two ways (e.g. of interpreting a word); two kinds; two types [Add to Longdo]
日英通訳[にちえいつうやく, nichieitsuuyaku] (n) Japanese-English interpreting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interpreting
   n 1: an explanation of something that is not immediately
      obvious; "the edict was subject to many interpretations";
      "he annoyed us with his interpreting of parables"; "often
      imitations are extended to provide a more accurate
      rendition of the child's intended meaning" [syn:
      {interpretation}, {interpreting}, {rendition}, {rendering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top