ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpolating

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpolating-, *interpolating*, interpolat
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpolating (v) ˈɪntˈɜːʳpəlɛɪtɪŋ (i1 n t @@1 p @ l ei t i ng)
interpolate (v) ˈɪntˈɜːʳpəlɛɪt (i1 n t @@1 p @ l ei t)
interpolated (v) ˈɪntˈɜːʳpəlɛɪtɪd (i1 n t @@1 p @ l ei t i d)
interpolates (v) ˈɪntˈɜːʳpəlɛɪts (i1 n t @@1 p @ l ei t s)
interpolation (n) ˈɪntˌɜːʳpəlˈɛɪʃən (i1 n t @@2 p @ l ei1 sh @ n)
interpolations (n) ˈɪntˌɜːʳpəlˈɛɪʃənz (i1 n t @@2 p @ l ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpolate(vt) แทรกคำลงในข้อความ, Syn. insert
interpolate(vt) พูดแทรก, See also: พูดสอดขึ้นมา, Syn. interpose, interrupt, interject, Ant. continue, maintain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpolate(อินเทอ'พะเลท) vt. แก้ไขข้อความโดยการสอดแทรก,สอดแทรกคำลงในข้อความ,สอดแทรก. vi. ทำการสอดแทรก., See also: interpolater, interpolator n. interpolative adj., Syn. interpose, insert

English-Thai: Nontri Dictionary
interpolate(vt) เพิ่มเติม,สอดแทรก,แก้ไข
interpolation(n) การแก้ไข,สิ่งที่แก้ไข,การสอดแทรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polynomial interpolationการประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interpolationการประมาณค่าในช่วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpolationการประมาณค่าในช่วง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interpolationการประมาณค่าในช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpolationการประมาณค่าในช่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interpolationการประมาณค่าในช่วง [TU Subject Heading]
Interpolationวิธีอินเตอร์โพเลชั่น [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPOLATE IH2 T ER1 P AH0 L EY2 T
INTERPOLATED IH2 T ER1 P AH0 L EY2 T IH0 D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
插值[chā zhí, ㄔㄚ ㄓˊ, ] interpolation, #54,798 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erweiterung {f}; Interpolation {f}interpolation [Add to Longdo]
Hermite-Interpolation {f} [math.]Hermite interpolation [Add to Longdo]
Interpolation {f} [math.]interpolation [Add to Longdo]
Lagrange-Interpolationsformel {f} [math.]Lagrange interpolation formula [Add to Longdo]
einschiebendinterpolating [Add to Longdo]
eingeschobeninterpolated [Add to Longdo]
einschalten | einschaltendto interpolate | interpolating [Add to Longdo]
einschaltendinterpolative [Add to Longdo]
erweiternto interpolate [Add to Longdo]
interpolierento interpolate [Add to Longdo]
schaltet eininterpolates [Add to Longdo]
schaltete eininterpolated [Add to Longdo]
schiebt eininterpolates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] (n) {comp} cubic interpolation [Add to Longdo]
スプライン補間[スプラインほかん, supurain hokan] (n) {comp} spline interpolation [Add to Longdo]
データ補間[データほかん, de-ta hokan] (n) {comp} data interpolation [Add to Longdo]
線形補間[せんけいほかん, senkeihokan] (n) {comp} linear interpolation [Add to Longdo]
直線補間[ちょくせんほかん, chokusenhokan] (n) linear interpolation; straight-line interpolation [Add to Longdo]
内挿[ないそう, naisou] (n) interpolation [Add to Longdo]
補間[ほかん, hokan] (n) interpolation [Add to Longdo]
補間法[ほかんほう, hokanhou] (n) {math} (See 補外法) interpolation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
データ補間[データほかん, de-ta hokan] data interpolation [Add to Longdo]
線形補間[ぜんけいほかん, zenkeihokan] linear interpolation [Add to Longdo]
補間[ほかん, hokan] interpolation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top