ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insisting

IH2 N S IH1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insisting-, *insisting*, insist
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insistingAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
insistingHe was urgent in insisting that she call the doctor.
insistingI am not insisting on it. If you don't like it, just don't take it.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSISTING IH2 N S IH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insisting (v) ˈɪnsˈɪstɪŋ (i1 n s i1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言って聞かない;と言ってきかない[といってきかない, toittekikanai] (exp) insisting [Add to Longdo]
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint [Add to Longdo]
強弁[きょうべん, kyouben] (n,vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  insisting
      n 1: continual and persistent demands [syn: {insistence},
           {insisting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top