ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflammatory

IH0 N F L AE1 M AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflammatory-, *inflammatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflammatory(adj) เกี่ยวกับการอักเสบ, See also: ซึ่งกระตุ้นอารมณ์อย่างแรง, ที่ทำให้เดือดดาล, ที่ยั่วโทสะ, Syn. provocative, explosive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflammatory(อินแฟลม'มะทอรี) adj. เกี่ยวกับการอักเสบ,ซึ่งกระตุ้นอารมณ์อย่างแรง,ทำให้เดือดดาล,ยั่วโทสะ., See also: inflammatorily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inflammatory(adj) ไหม้ไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น,เป็นโรคผื่นคัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inflammatory fractureกระดูกหักเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflammatory oedemaบวมน้ำเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflammatory scoliosisกระดูกสันหลังคดเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflammatory; phlogistic; phlogotic-อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflammatoryอักเสบ [การแพทย์]
Inflammatory Agentsตัวการที่ทำให้เกิดการอักเสบ [การแพทย์]
Inflammatory Conditionsการอักเสบ [การแพทย์]
Inflammatory Diseasesโรคติดเชื้อ, โรคที่เกิดจากการอักเสบ, โรคอักเสบต่างๆ [การแพทย์]
Inflammatory Drugs, Non-Steroidalยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ [การแพทย์]
Inflammatory Formชนิดที่มีการอักเสบ [การแพทย์]
Inflammatory Infiltrates, Chronicการอักเสบชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Inflammatory Phaseระยะที่มีการอักเสบ, ระยะการอักเสบ [การแพทย์]
Inflammatory Processปฏิกิริยาที่เกิดในการอับเสบของบาดแผล [การแพทย์]
Inflammatory Reactionการอักเสบ, ภาวะอักเสบ, อาการอักเสบ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLAMMATORY IH0 N F L AE1 M AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflammatory (j) ˈɪnflˈæmətriː (i1 n f l a1 m @ t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炎性[yán xìng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] inflammatory (medicine) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジ演説[アジえんぜつ, aji enzetsu] (n) propaganda speech; inflammatory speech [Add to Longdo]
[えん, en] (suf) (See 腱炎) -itis (indicating an inflammatory disease) [Add to Longdo]
炎症性腸疾患[えんしょうせいちょうしっかん, enshouseichoushikkan] (n) inflammatory bowel disease; IBD [Add to Longdo]
抗炎症剤[こうえんしょうざい, kouenshouzai] (n) anti-inflammatory drug; anti-inflammatory agent [Add to Longdo]
煽情的;扇情的[せんじょうてき, senjouteki] (adj-na) inflammatory; lascivious; sensational [Add to Longdo]
売り言葉[うりことば, urikotoba] (n) inflammatory words [Add to Longdo]
非ステロイド性抗炎症薬[ひステロイドせいこうえんしょうやく, hi suteroido seikouenshouyaku] (n) nonsteroidal anti-inflammatory drug; NSAID [Add to Longdo]
不穏文書[ふおんぶんしょ, fuonbunsho] (n) inflammatory pamphlets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflammatory
   adj 1: characterized or caused by inflammation; "an inflammatory
       process"; "an inflammatory response"
   2: arousing to action or rebellion [syn: {incendiary},
     {incitive}, {inflammatory}, {instigative}, {rabble-rousing},
     {seditious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top