ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infield

IH1 N F IY2 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infield-, *infield*, infiel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infield(n) สนามที่รวมพื้นที่ของฐานทั้ง 4 (ทางเบสบอล), See also: สนามกีฬารูปวงรี, ทุ่งนา, ทุ่งปศุสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infield(อิน'ฟีลดฺ) n. สนามใน (ของเบสบอล) ,สนามกีฬารูปวงรี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, they got the infield covered.นอกจากนี้พวกเขาได้สนามปกคลุม 12 Angry Men (1957)
We gotta go. The infield fly rule's so much easier to explain in person.กฏในสนามเบสบอล ยังอธิบายให้คนฟังง่ายกว่าเยอะเลย The Princesses and the Frog (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
INFIELD IH1 N F IY2 L D
INFIELDER IH1 N F IY2 L D ER0
INFIELDERS IH1 N F IY2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infield (n) ˈɪnfiːld (i1 n f ii l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフィールダー[infi-ruda-] (n) (obsc) (See 内野手) infielder [Add to Longdo]
インフィールド[infi-rudo] (n) infield [Add to Longdo]
インフィールドフライ[infi-rudofurai] (n) infield fly [Add to Longdo]
内安打[ないあんだ, naianda] (n) infield hit (baseball) [Add to Longdo]
内外野[ないがいや, naigaiya] (n) infield and outfield [Add to Longdo]
内野[ないや, naiya] (n) (baseball) infield; diamond; (P) [Add to Longdo]
内野安打[ないやあんだ, naiyaanda] (n) infield hit [Add to Longdo]
内野手[ないやしゅ, naiyashu] (n) infielder; baseman; (P) [Add to Longdo]
内野席[ないやせき, naiyaseki] (n) infield bleachers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infield
   n 1: the area of a baseball field that is enclosed by 3 bases
      and home plate [syn: {baseball diamond}, {diamond},
      {infield}] [ant: {outfield}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top