ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infancy

IH1 N F AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infancy-, *infancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infancy(n) วัยทารก, See also: ความเป็นทารก, วัยเริ่มต้น, Syn. babyhood, youth, immaturity, beginning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infancy(อิน'เฟินซี) n. วัยทารก,ระยะแรก ๆ ,ทารกทั้งหลาย, Syn. beginning

English-Thai: Nontri Dictionary
infancy(n) วัยทารก,วัยแรกเกิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infancyวัยทารก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infancyวัยทารก [TU Subject Heading]
Infancyวัยทารก, เมื่อฟันน้ำนมขึ้นแล้ว, วัยทารก [การแพทย์]
Infancy, Earlyวัยทารกตอนต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infancySpace science is still in its infancy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยทารก(n) infancy, Thai Definition: วัยเด็กที่ยังไม่เดียงสา, วัยเด็กเล็กๆ แบเบาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัยทารก[waithārok] (n) EN: infancy  FR: petite enfance [f] ; bas âge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFANCY IH1 N F AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infancy (n) ˈɪnfənsiː (i1 n f @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婴儿期[yīng er qī, ㄧㄥ ㄦ˙ ㄑㄧ, / ] infancy, #68,835 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindheit {f} | Kindheiten {pl}infancy | infancies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幼なじみ(P);幼馴染み;幼馴染[おさななじみ, osananajimi] (n) childhood friend; friend from infancy; old playmate; (P) [Add to Longdo]
幼児期[ようじき, youjiki] (n) infancy [Add to Longdo]
幼時[ようじ;おさなどき(ok), youji ; osanadoki (ok)] (n-t,adj-no) childhood; infancy [Add to Longdo]
幼少[ようしょう, youshou] (n,adj-na,adj-no) infancy; childhood; tender age; (P) [Add to Longdo]
幼稚[ようち, youchi] (adj-na,n,adj-no) infancy; childish; infantile; (P) [Add to Longdo]
幼年[ようねん, younen] (n) childhood; infancy [Add to Longdo]
揺籃期[ようらんき, youranki] (n) infancy; in cradle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infancy
   n 1: the early stage of growth or development [syn: {infancy},
      {babyhood}, {early childhood}]
   2: the earliest state of immaturity [syn: {infancy}, {babyhood}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top