หรือคุณหมายถึง inertneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inertness

IH2 N ER1 T N AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inertness-, *inertness*, inertnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inertness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inertness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การซึม[N] lifelessness, See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness, Syn. การซึมเศร้า, Example: การซึมเศร้า การมองโลกในแง่ร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย, Thai definition: การที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน

CMU English Pronouncing Dictionary
INERTNESS    IH2 N ER1 T N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlaffheit {f}inertness [Add to Longdo]
Trägheit {f}inertness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inertness
      n 1: immobility by virtue of being inert

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top