ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inelegance

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inelegance-, *inelegance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inelegance[N] ความไม่งดงาม, See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม, Syn. awkwardness, inconcinnity, gracelessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inelegance(อินเอล'ละเกินซฺ) n. ความไม่งดงาม,ความไม่ประณีต,ความหยาบ,สิ่งที่ไม่งดงาม,สิ่งที่ไม่ประณีต,สิ่งที่หยาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่โก้[n. exp.] (khwām mai kō) FR: inélégance [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inelegance    (n) ˌɪnˈɛlɪgəns (i2 n e1 l i g @ n s)
inelegances    (n) ˌɪnˈɛlɪgənsɪz (i2 n e1 l i g @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不風流;無風流[ぶふうりゅう, bufuuryuu] (adj-na,n) (See 没風流) lack of refinement; inelegance; want of artistic taste; lack of poetic sense [Add to Longdo]
没風流[ぼつふうりゅう, botsufuuryuu] (n,adj-na) (See 無風流) inelegance; want of artistic taste; lack of poetic sense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inelegance
      n 1: the quality of lacking refinement and good taste [ant:
           {elegance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top