ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incubus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incubus-, *incubus*, incubu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incubus(n) ปีศาจที่มาร่วมประเวณีกับผู้หญิงขณะนอนหลับ (ทาง mythology), Syn. demon, devil
incubus(n) สิ่งที่ครอบงำจิตใจ (โดยเฉพาะทางวรรณคดี), See also: ฝันร้าย, Syn. nightmare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incubus(อิน' คิวบัส) n., (pl. -bi, -buses) ผีที่เข้ามานอนทับคนที่กำลังหลับ (โดยเฉพาะผีผู้ชายที่เข้าร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่กำลังหลับ) , สิ่งที่ครอบงำจิตใจ, ภาระที่หนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
incubus(n) ฝันร้าย,การโดนผีอำ,สิ่งที่ครอบงำ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incubus (n) ˈɪŋkjubəs (i1 ng k y u b @ s)
incubuses (n) ˈɪŋkjubəsɪz (i1 ng k y u b @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インキュバス[inkyubasu] (n) incubus [Add to Longdo]
夢魔[むま, muma] (n) (1) nightmare; (2) incubus; succubus; demon appearing in a dream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incubus
   n 1: a male demon believed to lie on sleeping persons and to
      have sexual intercourse with sleeping women
   2: a situation resembling a terrifying dream [syn: {nightmare},
     {incubus}]
   3: someone who depresses or worries others

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top