ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inclement

IH2 N K L EH1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclement-, *inclement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inclement(adj) ไร้ความเมตตา (คำทางการ), See also: ไม่มีความกรุณาปราณี, Syn. harsh, unmerciful, Ant. clement, merciful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adj) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce  FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCLEMENT IH2 N K L EH1 M AH0 N T
INCLEMENT IH1 N K L IH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclement (j) ˈɪnklˈɛmənt (i1 n k l e1 m @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inclement
   adj 1: (of weather or climate) severe [ant: {clement}]
   2: used of persons or behavior; showing no clemency or mercy;
     "the harsh sentence of an inclement judge" [ant: {clement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top