ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inactively

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inactively-, *inactively*, inactive
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฉะแบะ(adv) inertly, See also: inactively, slowly, sluggishly, Syn. แบะแฉะ, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ช่างไม้แกทำงานแฉะแบะ งานที่สั่งจึงเสร็จช้ามาก
กระต้วมกระเตี้ยม(adv) inactively, See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly, Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม, Example: เขาเดินกระต้วมกระเตี้ยมอย่างกับตัวหนอน
เพิกเฉย(v) ignore, See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, tur, Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย, Example: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร, Thai Definition: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ
เกียจคร้าน(adj) lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai Definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
เกียจคร้าน(v) be lazy, See also: be indolent, be idle, be slothful, be inert, be inactive, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนบางพวกเกียจคร้านที่จะประกอบสัมมาอาชีพ คอยจ้องแต่จะลักขโมย เบียดเบียนคนอื่น, Thai Definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
เงื่อง(adj) sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย(adv) slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai Definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
มึนซึม(v) be slightly dizzy or giddy, See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy, Syn. เซื่องซึม, ซึม, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, Example: ควาญขี้เมาใช้งานมันอย่างไม่สงสารมันโดนสับโดนบังคับจนมึนซึม, Thai Definition: แสดงอาการเชื่อมซึม
เฉื่อย(adj) passive, See also: inactive, leisurely, Syn. ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: คำสั่งสอนที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกแขวนคอ ทำให้คนไทยเป็นคนเฉื่อยต่อปัญหาส่วนรวมของสังคม
เฉื่อยชา(v) be inactive, See also: be slow, be inert, be sluggish, Syn. ชักช้า, อืดอาด, Ant. กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง ภาคสังคม ซึ่งเคยเฉื่อยชา ได้ถูกกระตุ้นให้มีความตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับ
เชื่องช้า(v) be tardy, See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic, Syn. เฉื่อย, อืดอาด, ยืดยาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. ประเปรียว, Example: ดูเขาเชื่องช้าไม่รีบร้อน เหมือนกับว่าไม่สำคัญอะไร
ซึม(adv) drowsily, See also: dozily, lethargically, listlessly, inactively, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: นักเรียนนั่งซึมกันทุกคน เพราะถูกดุกันถ้วนหน้า, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ซึมเซา(v) drowsy, See also: dull, be inactive, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น, เหงาหงอย, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: เดี๋ยวนี้ เขาเงียบขรึม ซึมเซา ไม่พูดจา
กระด้วมกระเดี้ยม(v) be slowly, See also: be leisurely, be inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: สาวสมัยโบราณมักจะกระด้วมกระเดี้ยม, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่ว
การซึม(n) lifelessness, See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness, Syn. การซึมเศร้า, Example: การซึมเศร้า การมองโลกในแง่ร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย, Thai Definition: การที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ดั้วเดี้ย(adv) slowly, See also: sluggishly, inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, ช้าๆ, Example: หนอนไต่ดั้วเดี้ย, Thai Definition: เคลื่อนไปทีละน้อยๆ
เท่อ(adj) blunt, See also: dull-witted, obtuse, inactive, slow, dull, unsharpened, unpointed, Syn. ทื่อ, โง่, ทึ่ม
เฉยเมย(v) be indifferent, See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: เขายังคงเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ

English-Thai: Longdo Dictionary
inactive(adj) ไม่มีการใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inactive(adj) เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. idle, lazy, sluggish, Ant. active
inactive(adj) ซึ่งไม่ได้ใช้งาน, See also: ซึ่งไม่ทำงาน, ซึ่งอยู่กับที่, Ant. active

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle

English-Thai: Nontri Dictionary
inactive(adj) อยู่เฉย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serum, inactiveเซรุ่มไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
economically inactive populationประชากรที่ไม่ได้ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inactiveไร้ฤทธิ์, อกัมมันต์, -หยุดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactive serumเซรุ่มไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactive volcanoภูเขาไฟไม่มีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chief Cells, Inactiveชีพเซลล์เฉื่อย [การแพทย์]
Cortisone, Inactiveเปลี่ยนไปเป็นคอร์ติโซน [การแพทย์]
Cysts, Inactiveซีสท์ที่เก่าและไม่เจริญขยายโตขึ้น [การแพทย์]
Endometrium, Inactiveเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อลง [การแพทย์]
Enzymes, Inactiveเอนไซม์ที่ไม่มีฤทธิ์ [การแพทย์]
inactive storageinactive storage, ความจุไม่ใช้การ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inactiveระยะพัก, เฉื่อยต่อปฎิกิริยา, ระยะสงบ, ทำงานลดลง, ไม่ว่องไว [การแพทย์]
Inactive Formรูปที่หันแสงไม่ได้, รูปไม่ว่องไว, รูปอกัมมันต์, อยู่ในสภาพสงบอยู่, ไม่มีฤทธิ์, รูปที่ทำงานไม่ได้, รูปไร้ฤทธิ์, สภาพที่ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Metabolites, Inactiveสารที่ไม่มีผลในการรักษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inactiveAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
inactiveThe inactive child is far more inclined to live in a world of fantasy.
inactiveThe rain is radiologically inactive this time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา[cheūaychā] (v) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ขี้เกียจ[khīkīet] (adj) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive  FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
เกียจคร้าน[kīetkhrān] (adj) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent  FR: paresseux ; oisif
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เท่อ[thoē] (adj) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed

CMU English Pronouncing Dictionary
INACTIVE IH2 N AE1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inactive (j) ˈɪnˈæktɪv (i1 n a1 k t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消极[xiāo jí, ㄒㄧㄠ ㄐㄧˊ, / ] negative; passive; inactive, #7,618 [Add to Longdo]
懒散[lǎn sǎn, ㄌㄢˇ ㄙㄢˇ, / ] inactive; careless; lazy, #27,649 [Add to Longdo]
迟顿[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] inactive; obtuse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untätigkeit {f}inactiveness [Add to Longdo]
inaktiv; untätig {adj} | inaktiver; untätiger | am inaktivsten; am untätigsten | sich inaktiv verhalteninactive | more inactive | most inactive | to be inactive [Add to Longdo]
tatenlos; träge {adj}inactive [Add to Longdo]
untätig {adv}inactively [Add to Longdo]
Inkubationszeit {f} [med.]latent period; inactive period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) {comp} inactive file [Add to Longdo]
インアクティブウィンドウ[in'akuteibuuindou] (n) {comp} inactive window; IAW [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
偽薬;擬薬[ぎやく, giyaku] (n) inactive placebo; placebo [Add to Longdo]
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated) [Add to Longdo]
低調[ていちょう, teichou] (adj-na,n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P) [Add to Longdo]
非活動[ひかつどう, hikatsudou] (n) inactive [Add to Longdo]
非活動ウィンドウ[ひかつどうウィンドウ, hikatsudou uindou] (n) inactive window [Add to Longdo]
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na,n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic [Add to Longdo]
賦形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler [Add to Longdo]
[まぐろ(P);しび;マグロ, maguro (P); shibi ; maguro] (n) (1) (uk) tuna (edible fish, Thunnus spp.); tunny; (2) (uk) Pacific bluefin tuna (edible fish, Thunnus orientalis); (3) (まぐろ only) (sl) (See マグロ女) dead lay (someone who is inactive during sexual intercourse); (P) [Add to Longdo]
鳴りを静める[なりをしずめる, nariwoshizumeru] (exp,v1) (1) (See 鳴りを潜める) to fall silent; to be hushed; (2) to be inactive; to lie low [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top