ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ills

IH1 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ills-, *ills*, ill
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
hillside(ฮิล'ไซดฺ) n. ข้างภูเขา,ไหล่เขา
millstone(มิล'สโทน) n. แผ่นหินกลมและหนาของโม่หิน,ภาวะที่หนัก,เรื่องหนักอก, Syn. drag

English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
hillside(n) ชายเขา,ข้างๆเขา,ไหล่เขา
millstone(n) สากตำข้าว,หินโม่,เรื่องหนักอก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illsThere is no easy cure-all for old economic ills.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่มาก ๆ[kaē māk-māk] (adj) EN: as old as the hills (loc.)
การรับอาวัลตั๋วเงิน[kān rap āwan tūa-ngoen] (n, exp) EN: aval to bills
กลัก[klak] (n) EN: [classifier : smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)]  FR: [classificateur : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]
ลูก[lūk] (classif, (n)) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]  FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
เม็ด[met] (n) EN: [classifier : pills, tablets, dragees, drops ; gems ; buttons ; fruit pits ; seeds]  FR: [classificateur : pilules, gélules, capsules ; gouttes ; pierres précieuses ; noyaux et pépins de fruits ; grains, semences]
โม่[mō] (n) EN: millstone ; grinder
เงินสด[ngoensot] (n) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash  FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
ทักษะการฟัง[thaksa kān fang] (n, exp) EN: listening skills  FR: capacité d'écoute [f]
ทักษะในการจัดการ[thaksa nai kān jatkān] (n, exp) EN: managerial skills
ตั๋วเงินคลัง[tūa ngoenkhlang] (n, exp) EN: Treasury Bills ; financial negotiable note

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLS IH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ills (n) ˈɪlz (i1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞくっと[zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills [Add to Longdo]
スキルインベントリーシステム[sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system [Add to Longdo]
ソーシャルスキルズトレーニング[so-sharusukiruzutore-ningu] (n) social skills training [Add to Longdo]
ソフトスキル[sofutosukiru] (n) good customer skills (wasei [Add to Longdo]
ビタミン剤[ビタミンざい, bitamin zai] (n) vitamin pills [Add to Longdo]
意志の疎通[いしのそつう, ishinosotsuu] (n) agreement of wills [Add to Longdo]
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top