ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ignite

IH2 G N AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignite-, *ignite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignite(vt) ก่อไฟ, See also: จุด, จุดไฟ, Syn. enkindle, kindle
ignite(vi) ก่อไฟ, See also: จุด, จุดไฟ, Syn. enkindle, kindle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ignite(อิก'ไนทฺ) vt. ทำให้ลุกไหม้,ทำให้ติดไฟ,ย่าง. vi. ติดไฟ,ลุกไหม้., See also: ignitable, ignitible adj. ignitability, ingitibility n., Syn. light, fire, burn, kindle
lignite(ลิก'ไนทฺ) n. ถ่านลิกไนต์, See also: lignitic adj. เกี่ยวกับถ่านลิกไนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
ignite(vi) ติดไฟ,จุดไฟ,ลุกไหม้
lignite(n) ถ่านลิกไนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
igniterตัวจุดไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดชนวน(v) stir up the troubles, See also: ignite, arouse, Example: การรถไฟฯ ยังไม่ทราบถึงเบื้องหลังของคนที่พยายามจุดชนวนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเหตุผลอะไร, Thai Definition: ทำให้เกิดขึ้น
ต้นเพลิง(n) igniter of fire, See also: igniter of fire for cremation, Syn. ผู้จุดไฟเผาศพ, Example: เขาเป็นต้นเพลิงในงานศพคุณปู่, Thai Definition: ผู้ที่จุดไฟเผาศพคนแรก
เผา(v) burn, See also: ignite, incinerate, kindle, flame, rage, Syn. เผาไหม้, เผาผลาญ, Example: เหตุเพราะลมแรงทำให้เปลวเพลิงยังคงเผาบ้านเรือนและชีวิตคนเพิ่มขึ้น, Thai Definition: ไฟล้อมเผาหนีออกมาไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุด[jut] (v) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light  FR: allumer
จุดชนวน[jut chanūan] (v, exp) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse
ก่อ[kø] (v) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite  FR: causer ; provoquer ; déclencher
ก่อไฟ[kø fai] (v, exp) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite  FR: allumer le feu ; faire du feu
ลิกไนต์ = ถ่านลิกไนท[liknait] (n) EN: lignite
ลดตัวลง[lot tūa long] (v, exp) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with  FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
เผา[phao] (v) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle  FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
ประดับไฟ[pradap fai] (v, exp) EN: light a fire ; kindle a fire ; ignite a fire ; catch fire
ศักดิ์ศรี[saksī] (n) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige  FR: prestige [m] ; dignité [f]
ทำให้ติดไฟ[thamhai titfai] (v, exp) EN: set alight ; ignite

CMU English Pronouncing Dictionary
IGNITE IH2 G N AY1 T
IGNITED IH2 G N AY1 T IH0 D
IGNITES IH2 G N AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignite (v) ˈɪgnˈaɪt (i1 g n ai1 t)
ignited (v) ˈɪgnˈaɪtɪd (i1 g n ai1 t i d)
ignites (v) ˈɪgnˈaɪts (i1 g n ai1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜炭[あたん, atan] (n,adj-no) lignite; brown coal [Add to Longdo]
火がつく;火が付く;火が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]
火をつける;火を付ける;火を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.) [Add to Longdo]
褐炭[かったん, kattan] (n,adj-no) brown coal; lignite [Add to Longdo]
着火[ちゃっか, chakka] (n,vs) ignited; kindled; catching (fire) [Add to Longdo]
点火器[てんかき, tenkaki] (n) igniter [Add to Longdo]
燃え付く;燃えつく;燃付く[もえつく, moetsuku] (v5k,vi) to catch fire; to ignite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignite
   v 1: cause to start burning; subject to fire or great heat;
      "Great heat can ignite almost any dry matter"; "Light a
      cigarette" [syn: {ignite}, {light}] [ant: {blow out},
      {extinguish}, {quench}, {snuff out}]
   2: start to burn or burst into flames; "Marsh gases ignited
     suddenly"; "The oily rags combusted spontaneously" [syn:
     {erupt}, {ignite}, {catch fire}, {take fire}, {combust},
     {conflagrate}]
   3: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way
     of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The
     refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake
     old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake},
     {ignite}, {heat}, {fire up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top