ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

identities

AY0 D EH1 N T AH0 T IY0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identities-, *identities*, identitie , identity
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And other times our identities meld.บางครั้งเราก็เข้ากันดี Punchline (1988)
He's likely to be using four full identities.เขาคงปลอมตัวเป็นคน 4 ประเภท The Jackal (1997)
You're going to need these micro-pods to download your new identities.คุณอยากจะได้ไมโคร-พอด เพื่อดาวน์โหลด รูปพรรณใหม่แก่คุณ eXistenZ (1999)
What about our new identities?รูปพรรณใหม่ของเราเกี่ยวกับอะไร eXistenZ (1999)
She steals... clothes, identities...She steals clothes, identities-- Maid in Manhattan (2002)
People like us, if our real identities get expose.คนอย่างพวกเรา, ถ้าตัวตนที่แท้จริงกูกเปิดเผย Sweet Spy (2005)
She even disclosed our real identities to others.เธอทำแม้กระทั่งเปิดเผยตัวตัวที่แท้จริง ของพวกเราในที่อื่น Sweet Spy (2005)
secret identities...ปกปิดตัวตน The Dark Defender (2007)
We shed identities like people shed clothes.เราต้องเปลี่ยนตัวตนไปเรื่อย เหมือนคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าแหละ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Now we're never gonna know the identities of those FULCRUM agents.ตอนนี้เราไม่สามารถชี้ตัวได้แล้ว ว่าใครคือสายลับฟัลครัม Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Just a matter of time before we learn the identities of FULCRUM's agents.ก่อนที่เราจะรู้ว่าใครคือสายลับของฟัลครัม Chuck Versus the Fat Lady (2008)
With this list, it's just a matter of time before we learn the identities of FULCRUM's agents.ด้วยรายชื่อนี้ ไม่ช้าก็เร็ว เราจะได้รู้ตัวตนของ สายลับของฟัลครัม Chuck Versus the Gravitron (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
IDENTITIES    AY0 D EH1 N T AH0 T IY0 Z
IDENTITIES    AY0 D EH1 N AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identities    (n) ˈaɪdˈɛntɪtɪz (ai1 d e1 n t i t i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top