ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

identikit

AY0 D EH1 N T IH0 K IH2 T   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identikit-, *identikit*
CMU English Pronouncing Dictionary
IDENTIKIT    AY0 D EH1 N T IH0 K IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identikit    (n) ˈaɪdˈɛntɪkɪt (ai1 d e1 n t i k i t)
identikits    (n) ˈaɪdˈɛntɪkɪts (ai1 d e1 n t i k i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phantombild {n}identikit picture; Photofit; videofit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Identikit
   n 1: a likeness of a person's face constructed from descriptions
      given to police; uses a set of transparencies of various
      facial features that can be combined to build up a picture
      of the person sought [syn: {Identikit}, {Identikit
      picture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top