ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idem

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idem-, *idem*
Possible hiragana form: いでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idem(pron) เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idem(ไอ'เดม) -pron.,adj.,L. เหมือนเช่นเดิม
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemiology(เอพพิเดมมีออล'โลจี) n. ระบาดวิทยา., See also: epidemiological adj. ดูepidemiology epidemiologist n. ดูepidemiology
ibidem(ไอบี'เดม) adv.,L. ในหนังสือเล่มเดียวกัน,ในบทหรือหน้าเดียวกัน
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
epidemic(n) โรคระบาด,การแพร่,การระบาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idem (Id.); Id. (idem)เหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idempotentนิจพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idempotent {adj}(adj) เหมือนกัน, Syn. idem

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฮวบ[hūap] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely  FR: rapidement
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
เครื่องหมายบุพสัญญา[khreūangmāi buppha sanyā] (n, exp) EN: « “ »  FR: « “ » ; idem ; id. (abrév.)
กระถาง[krathāng] (n) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel  FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
โหล[lō] (n) EN: widemouthed glass jar  FR: bocal [m]
ล่วง[lūang = luang] (v) FR: passer rapidement ; filer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idem (n) ˈɪdɛm (i1 d e m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, ] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遺伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) วิศวกรรมพันธุศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idempotent {adj}idempotent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
悪疫[あくえき, akueki] (n,adj-no) epidemic [Add to Longdo]
意地でも[いじでも, ijidemo] (exp,adv) at any cost; at any price; at any expense [Add to Longdo]
引き出物;引出物[ひきでもの, hikidemono] (n) gift; souvenir [Add to Longdo]
疫学[えきがく, ekigaku] (n,adj-no) epidemiology; the study of epidemics [Add to Longdo]
疫学者[えきがくしゃ, ekigakusha] (n) epidemiologist [Add to Longdo]
疫鬼[えきき, ekiki] (n) gods or demons that cause epidemics [Add to Longdo]
疫病[えきびょう(P);やくびょう, ekibyou (P); yakubyou] (n,adj-no) infectious disease; plague; epidemic; (P) [Add to Longdo]
疫癘[えきれい, ekirei] (n) epidemic; plague; pestilence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top