ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

icon

AY1 K AA0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -icon-, *icon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
icon(n) ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง, Syn. symbol
icon(n) รูปบูชา, See also: ภาพบูชา, Syn. image
icon(n) รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์, Syn. symbol
iconclast(n) ผู้ทำลายความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icon(ไอ'คอน) n. รูปบูชา,ภาพคน,ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพของพระผู้เป็นเจ้า., See also: iconic, iconical adj., Syn. eikon, ikon, effigy
iconoclastn. ผู้ทำลายรูปบูชา,ผู้ทำลายภาพพจน์
catholiconn. ยาแก้สารพัดโรค
eireniconn. ข้อเสนอให้ปรองดองกัน
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
lexicon(เลค'ซะคอน,-เคิน) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม pl. lexica,lexicons
pantechniconn. โกดัง ,รถลำเลียงเครื่องเรือน
rubicon(รู'บะคอน) n. ชื่อแม่น้ำในภาคเหนือของอิตาลี -Phr. (cross (pass) the Rubicon ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว)
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)
silicon(ซิล'ละคอน) n. ธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง,หมายถึง สารชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเหมือนทรายที่ใช้ทำแก้ว) ใช้ทำวงจรรวมหรือชิป (chip) ถือเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ดีมากตัวหนึ่ง นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันดู semiconductor ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์
lexicon(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iconสัญรูป [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iconสัญรูป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
iconรูปเคารพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
icon languageภาษาสัญรูป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
iconoclasmลัทธิทำลายรูปเคารพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iconoclast artศิลปะไร้รูปเคารพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iconologyประติพิมพวิทยา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iconสัญรูป [เทคโนโลยีการศึกษา]
iconสัญลักษณ์ภาพที่ใช้ในระบบวินโดว์ [คอมพิวเตอร์]
Icons (Computer graphics)สัญรูป (คอมพิวเตอร์กราฟิก) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iconicโดดเด่น, โด่งดัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can I get the icon in cornflower blue?ปิดตู้เพลงซะ Fight Club (1999)
This is the original icon for male. It's a rudimentary phallus.นี่คือรูปลักษณ์ดั้งเดิมแทนเพศชาย มันบ่งบอกลักษณะของรูปลึงค์ The Da Vinci Code (2006)
I have bled for this magazine, helped make it into the icon it is today, and that nasty, nepotistic son of a bitch gives my job to his...ฉันทุ่มสุดตัวเพือนิตยสารฉบับนี้ และก็ฉันอีก ที่ทำให้มันติดตลาดได้ขนาดนี้ แต่ไอแก่ตัณหากลับนั่นดันยกทุกอย่างให้กับ Pilot (2006)
No one ever thought an icon could last that long.ไม่เคยมีใครคาดคิดหรอก Nว่ามันจะอยู่รอดได้นานขนาดนั้น Gamer (2009)
I have a wealth of experience in image management, icon development, and Y2K Preparedness.ในเรื่องการจัดการภาพลักษณ์ การพัฒนาความเป็นไอคอน - และการรับมือกับวิกฤต Y2K - แบบนี้เงินคงดีนะ Football, Feminism and You (2009)
ENCOM CEO and video game icon Kevin Flynn has disappeared.CEO เอ็นคอมและเจ้าพ่อวีดีโอเกมส์ เคลวิน ฟลินน์หายตัวไป TRON: Legacy (2010)
I know who purchased the Santa Muerte icons and it wasn't our dead husband.ฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคนซื้อรูปบูชา ซานต้า โมลเต้ และมันไม่ใช่สามีที่ตายของเรา Practically Perfect (2010)
Sorry about that. It's just nice for them to see a genuine icon like me.อันนี้ต้องขอโทษด้วย นานๆทีแฟนๆจะได้เจอผมตัวเป็นๆ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Ke$ha's been a cultural icon for weeks, and I really want to do her music justice.คีช่าเป็น ไอคอนของสัปดาห์นี้ และฉันต้องการ ให้มันออกมาดี Blame It on the Alcohol (2011)
I-I-I don't understand. How am I to become an icon of...ฉันไม่เข้าใจ ฉันเป็นสัญลักษณ์ของ Beauty and the Feast (2011)
Sad face. Special icon of a downward thumb."ไอค่อนนิ้วหัวแม่มือลง Pillows and Blankets (2012)
"You can buy special icons and packages at the app store.คุณสามารถซื้อไอค่อนพิเศษ และแพ็คเกจได้ที่ App Store Pillows and Blankets (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอคอน(n) icon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮลิโคเนีย[hēlikhōnīa] (n) EN: Heliconia
ก้ามกุ้ง[kāmkung] (n) EN: heliconia
ก้ามกุ้งสีทอง[kāmkung sī thøng] (n, exp) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)
ใคร[khrai] (pron) EN: anyone  FR: quelqu'un ; quiconque ; personne ; nul (litt.)
ใครก็ตาม[khrai køtām] (pr) EN: whoever ; anybody ; anyone  FR: quiconque ; qui que ce soit
ครึ่งหลับครึ่งตื่น[khreung lap khreung teūn] (adj) EN: semiconscious  FR: à demi-conscient
นกกระสาและนกตะกรุม[nok krasā lae nok takrum] (n, exp) EN: Ciconiidae
ปทานุกรม[pathānukrom] (n) EN: dictionary ; lexicon ; glossary ; wordbook  FR: dictionnaire [m] ; lexique [m] ; glossaire [m]
ปฏิมา[patimā] (n, exp) EN: Buddha image ; Buddha figure  FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
รูปบูชา[rūp būchā] (n, exp) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon  FR: idole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ICON AY1 K AA0 N
ICONS AY1 K AA2 N Z
ICONIC AY2 K AA1 N IH0 K
ICONOCLASM AY2 K AA1 N AH0 K L AE2 Z AH0 M
ICONOCLAST AY2 K AA1 N AH0 K L AE2 S T
ICONOGRAPHY AY2 K AH0 N AA1 G R AH0 F IY0
ICONOCLASTIC AY2 K AH0 N AH0 K L AE1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
icon (n) ˈaɪkɒn (ai1 k o n)
icons (n) ˈaɪkɒnz (ai1 k o n z)
iconoclast (n) ˈaɪkˈɒnəklæst (ai1 k o1 n @ k l a s t)
iconoclasts (n) ˈaɪkˈɒnəklæsts (ai1 k o1 n @ k l a s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣像[shèng xiàng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc); CL: 張|张[zhang1] [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ikone {f} | Ikonen {pl}icon | icons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
アイコニックインタフェース[aikonikkuintafe-su] (n) {comp} iconic interface [Add to Longdo]
アイコニックサイン[aikonikkusain] (n) iconic signs [Add to Longdo]
アイコニックメモリ[aikonikkumemori] (n) iconic memory [Add to Longdo]
アイコニファイ[aikonifai] (n) iconify [Add to Longdo]
アイコノクラズム[aikonokurazumu] (n) iconoclasm [Add to Longdo]
アイコノスコープ[aikonosuko-pu] (n) iconoscope [Add to Longdo]
アイコン[aikon] (n) {comp} icon; (P) [Add to Longdo]
アイコンエディタ[aikon'edeita] (n) {comp} icon editor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイコン[あいこん, aikon] icon [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
シリコン[しりこん, shirikon] silicon [Add to Longdo]
シリコンウェハ[しりこん'うえは, shirikon ' ueha] silicon wafer [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] dictionary, lexicon [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 icon
   n 1: (computer science) a graphic symbol (usually a simple
      picture) that denotes a program or a command or a data file
      or a concept in a graphical user interface
   2: a visual representation (of an object or scene or person or
     abstraction) produced on a surface; "they showed us the
     pictures of their wedding"; "a movie is a series of images
     projected so rapidly that the eye integrates them" [syn:
     {picture}, {image}, {icon}, {ikon}]
   3: a conventional religious painting in oil on a small wooden
     panel; venerated in the Eastern Church [syn: {icon}, {ikon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top