ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ibex

AY1 B EH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ibex-, *ibex*
CMU English Pronouncing Dictionary
IBEX AY1 B EH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ibex (n) ˈaɪbɛks (ai1 b e k s)
ibexes (n) ˈaɪbɛksɪz (ai1 b e k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steinbock {m} [zool.] | Steinböcke {pl}ibex | ibexes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイベックス[aibekkusu] (n) ibex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ibex
      n 1: wild goat of mountain areas of Eurasia and northern Africa
           having large recurved horns [syn: {ibex}, {Capra ibex}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top