ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunker

HH AH1 NG K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunker-, *hunker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunker down(phrv) นั่งขัดสมาธิ, See also: นั่งพับขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunker(ฮัง'เคอะ) vi. นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับขา., See also: hunkers ก้น, ตะโพก. -on one's hunkers นั่งพับขา

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNKER HH AH1 NG K ER0
HUNKERED HH AH1 NG K ER0 D
HUNKERING HH AH1 NG K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunkers (n) hˈʌŋkəz (h uh1 ng k @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunker
   v 1: sit on one's heels; "In some cultures, the women give birth
      while squatting"; "The children hunkered down to protect
      themselves from the sandstorm" [syn: {squat}, {crouch},
      {scrunch}, {scrunch up}, {hunker}, {hunker down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top