ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunk

HH AH1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunk-, *hunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunk(n) ก้อนใหญ่
hunky-dory(sl) ดี, See also: ใช้ได้, เรียบร้อย
hunker down(phrv) นั่งขัดสมาธิ, See also: นั่งพับขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunk(ฮังคฺ) n. ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่, Syn. chunk
hunker(ฮัง'เคอะ) vi. นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับขา., See also: hunkers ก้น, ตะโพก. -on one's hunkers นั่งพับขา
hunks(ฮังคซฺ) n. บุคคลที่มีอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว, Syn. miser
hunky(ฮอง'คี,ฮัง'รี) n. คนผิวขาว
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky

English-Thai: Nontri Dictionary
chunk(n) ชิ้นใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hunk(slang) หนุ่มฮอตหล่อล่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[chin] (n) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit  FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ก้อน[køn] (n) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum  FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNK HH AH1 NG K
HUNKE HH AH1 NG K
HUNKS HH AH1 NG K S
HUNKY HH AH1 NG K IY0
HUNKER HH AH1 NG K ER0
HUNKELE HH AH1 NG K AH0 L
HUNKINS HH AH1 NG K IH0 N Z
HUNKERED HH AH1 NG K ER0 D
HUNKERING HH AH1 NG K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunk (n) hˈʌŋk (h uh1 ng k)
hunks (n) hˈʌŋks (h uh1 ng k s)
hunkers (n) hˈʌŋkəz (h uh1 ng k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brocken {m} | Brocken {pl}hunk | hunks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
チャンキング[chankingu] (n,vs) {ling} chunking [Add to Longdo]
チャンク[chanku] (n) chunk [Add to Longdo]
フォーチュンクッキー[fo-chunkukki-] (n) fortune cookie [Add to Longdo]
一瞬間[いっしゅんかん, isshunkan] (n) moment; instant [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
思春期[ししゅんき, shishunki] (n) puberty; (P) [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] (n) hero; genius [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャンク[ちゃんく, chanku] chunk [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunk
   n 1: a well-built sexually attractive man
   2: a large piece of something without definite shape; "a hunk of
     bread"; "a lump of coal" [syn: {hunk}, {lump}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top