ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hung

HH AH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hung-, *hung*
English-Thai: Longdo Dictionary
I'm hungry.(phrase) ฉันหิวข้าว.
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, Syn. realization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hung(vi) แขวน (กริยาช่อง2 และ3 ของ hang)
hunger(n) ความหิว, See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger(n) ความหิว
hunger(vi) หิว, See also: หิ้วท้อง
hungry(adj) ว่าง
hungry(adj) หิว, See also: หิวโหย
Hungary(n) ประเทศฮังการี
Hungarian(n) ชาวฮังการี, See also: คนฮังการี
hunger for(phrv) อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
hunger after(phrv) อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hung(ฮัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ hang
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine, starvation
hungry(ฮัง'กรี) adj. หิว,กระหาย,อยาก,ปรารถนา,ข้าวยากหมากแพง., See also: hungrily, hungeringly adv. hungriness n., Syn. eager, Ant. satiated

English-Thai: Nontri Dictionary
hung(vt pt และ pp ของ) hang
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
hungrily(adv) อย่างหิว,อย่างโลภ,อย่างกระหาย,อย่างตะกละ
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hunger centre; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger, airอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hungaryฮังการี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hungA battle against hunger.
hungAfter his death, his paintings were hung in the museum.
hungA hearty dinner well appeased my hunger.
hungA hungry man is an angry man.
hungAlice hung her head in shame.
hungA lot of people in Africa go hungry.
hungAm I hungry!
hungA mist hung over the river.
hungAndy hung his shirt up in the closet.
hungA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
hungA portrait was hung on the wall.
hungAren't you hungry?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิวโหย(v) hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai Definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน
กระหายเลือด(adj) hungry for blood, Example: แก๊งเกนนาได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวมาเฟียกระหายเลือด
ความหิว(n) hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความอยาก, ความหิวโหย, Ant. ความอิ่ม, Example: เขาปรายตามองพร้อมๆ กับคว้ากาน้ำเทน้ำกรอกใส่ปากด้วยความหิวจนกระทั่งรู้สึกแน่นจุกจึงวางไว้ที่เดิม, Thai Definition: การอยากข้าวอยากน้ำ, การอยากกินอาหาร
ความหิวโหย(n) starvation, See also: hungriness, famine, Ant. ความอิ่ม, Example: พรกำลังป้อนข้าวไข่พะโล้ให้ลูก ซึ่งลูกทั้ง 3 ต่างก็กินด้วยความหิวโหย
ความอยาก(n) hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความหิว, ความหิวโหย, Example: คนเรามีความต้องการในสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น เมื่อเรามีความอยากอาหาร เราก็ต้องไปกินอาหาร เป็นต้น
ความโหยหิว(n) hungriness, See also: starvation, famine, Syn. ความหิวโหย, Example: เวลาที่ฉันมีความโหยหิวฉันก็นึกถึงแม่ เช่นเดียวกับลูกนกที่คิดถึงแม่นก
เปรต(n) hungry ghost, See also: demon, Syn. เปต, Example: หัวใจของทหารยามขณะนั้นเกือบจะหยุดเต้นด้วยความกลัวเปรตที่ปรากฏตัวให้เห็นเบื้องหน้า, Count Unit: ตน, Thai Definition: สัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ คือ แดนทุกข์, ผีเลวจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ชนิดหนึ่งตามที่ว่ากันว่ามีรูปร่างสูงโย่งเย่งเท่าต้นตาล ผมยาวหยอกหยอย คอยาว ผอมโซ มีปากเท่ารูเข็ม มือเท่าใบตาล กินแต่เลือดและหนองเป็นอาหาร มักร้องเสียงดังวีดๆ ในตอนกลางคืน
ฮังเล(n) Hunglei curry, Syn. แกงฮังเล, Thai Definition: แกงชนิดหนึ่ง พวกแกงเผ็ด น้ำแกงข้นและมันมาก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
ท้องเลว(adj) starving, See also: hungry, Syn. อดอยาก, โซ, Example: พระธุดงค์พบผีท้องเลวในถ้ำแห่งนั้น
โซ(adj) hungry, Syn. อดอยาก, หิว, หิวโซ, อดโซ, Ant. อิ่ม, Example: เหยี่ยวโซตัวหนึ่งกำลังตีปีกหยับๆ แล้วลอยตัวนิ่ง จ้องมองหนูในนาข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮังการี[Hangkārī] (n, prop) EN: Hungary  FR: Hongrie [f]
หิว[hiū] (v) EN: be hungry  FR: avoir faim
หิว[hiū] (v) EN: hunger after ; thirst for ; crave  FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวโหย[hiū hōi] (v, exp) EN: hunger for
หิวจัด[hiū jat] (v, exp) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished  FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวข้าว[hiū khāo] (v) EN: be hungry ; crave for rice  FR: avoir faim
หิวมาก[hiū māk] (v, exp) EN: be as hungry as a hunter (loc.)  FR: avoir une faim de loup (loc.)
หิวโซ[hiū sō] (v, exp) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous
หิ้วท้อง[hiuthøng] (v) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger  FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[hiuthøng] (adv) EN: in hunger ; with gnawing stomach

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNG HH AH1 NG
HUNGER HH AH1 NG G ER0
HUNGRY HH AH1 NG G R IY0
HUNGATE HH AH1 NG EY0 T
HUNGARY HH AH1 NG G ER0 IY0
HUNGRILY HH AH1 NG G R AH0 L IY0
HUNGRIER HH AH1 NG G R IY0 ER0
HUNGARY'S HH AH1 NG G ER0 IY0 Z
HUNGARIAN HH AH0 NG G EH1 R IY0 AH0 N
HUNGERING HH AH1 NG G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hung (v) hˈʌŋ (h uh1 ng)
hunger (v) hˈʌŋgər (h uh1 ng g @ r)
hungry (j) hˈʌŋgriː (h uh1 ng g r ii)
Hungary (n) hˈʌŋgəriː (h uh1 ng g @ r ii)
hungers (v) hˈʌŋgəz (h uh1 ng g @ z)
hungered (v) hˈʌŋgəd (h uh1 ng g @ d)
hungrier (j) hˈʌŋgrɪəʳr (h uh1 ng g r i@ r)
hungrily (a) hˈʌŋgrəliː (h uh1 ng g r @ l ii)
Hungarian (n) hˌʌŋgˈɛəʳrɪəʳn (h uh2 ng g e@1 r i@ n)
hungering (v) hˈʌŋgərɪŋ (h uh1 ng g @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匈牙利[Xiōng yá lì, ㄒㄩㄥ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ, ] Hungary, #11,622 [Add to Longdo]
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饿 / ] hunger; hungry; starve, #12,133 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] hungry, #24,563 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] hungry, #24,563 [Add to Longdo]
饥渴[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ, / ] hunger and thirst, #25,289 [Add to Longdo]
皇太极[Huáng tài jí, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor; posthumous name 清太宗, #30,017 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] Hungary; thorax; chest, #39,978 [Add to Longdo]
[něi, ㄋㄟˇ, / ] hungry, #54,026 [Add to Longdo]
匈牙利语[Xiōng yá lì yǔ, ㄒㄩㄥ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] Hungarian language [Add to Longdo]
匈语[Xiōng yǔ, ㄒㄩㄥ ㄩˇ, / ] Hungarian language [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hunger(n) |der| ความหิว
hungrig(adj) หิว, See also: der Hunger
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
Einweihung(n) |die, pl. Einweihungen| พิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่, See also: das Einweihungsfest
Forschung(n) |die, pl. Forschungen| งานวิจัย
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส, Syn. Gemisch
Gleichung(n) |die, pl. Gleichungen| สมการ
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, See also: verwirklichen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death [Add to Longdo]
Hungerleider {m} | Hungerleider {pl}starveling | starvelings [Add to Longdo]
Hungerkur {f}starvation diet [Add to Longdo]
Hungerlohn {m}; Almosen {pl}starvation wages; pittance [Add to Longdo]
Hungern {n}starvation [Add to Longdo]
Hungersnot {f} | Hungersnöte {pl}famine | famines [Add to Longdo]
Hungerstreik {m}hunger strike [Add to Longdo]
Hungertod {m}starvation [Add to Longdo]
ausgehängthung out [Add to Longdo]
herumgedrückthung about [Add to Longdo]
hungern; verhungern | hungernd; verhungernd | gehungert; verhungert | hungert; verhungert | hungerte; verhungerteto starve | starving | starved | starves | starved [Add to Longdo]
hungern | hungernd | gehungert | hungertto famish | famishing | famished | famishes [Add to Longdo]
hungern | hungernd | hungert | hungerteto hunger | hungering | hungers | hungered [Add to Longdo]
hungernto go hungry [Add to Longdo]
hungern; hungrig seinto be hungry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
お腹が減る;お腹がへる[おなかがへる, onakagaheru] (exp,v5r) to become hungry [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
ひもじい[himojii] (adj-i) hungry [Add to Longdo]
ひもじい思い[ひもじいおもい, himojiiomoi] (n) state of feeling hungry [Add to Longdo]
べこべこ[bekobeko] (n) empty; hungry [Add to Longdo]
ぺこぺこ[pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
シュンガ[shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga [Add to Longdo]
チャルダッシュ[charudasshu] (n) Csardas (Hungarian dance) (hun [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飢きん[ききん, kikin] Hungersnot, Knappheit, -Not [Add to Longdo]
飢渇[きかつ, kikatsu] Hunger_und_Durst [Add to Longdo]
飢餓[きが, kiga] Hunger, Hungersnot [Add to Longdo]
[が, ga] HUNGERN [Add to Longdo]
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top