ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hummingbird

HH AH1 M IH0 NG B ER2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hummingbird-, *hummingbird*, hummingbir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hummingbird(n) นกที่เล็กที่สุดของโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hummingbird(ฮัม'มิงเบิร์ด) n. นกที่เล็กที่สุดของโลก,นกผึ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hummingbirdA hummingbird is no larger than a butterfly.
hummingbirdI didn't know hummingbirds could even fly upside down when frightened.
hummingbirdThere are 340 species of hummingbirds.

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMMINGBIRD HH AH1 M IH0 NG B ER2 D
HUMMINGBIRDS HH AH1 M IH0 NG B ER2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hummingbird (n) hˈʌmɪŋbɜːʳd (h uh1 m i ng b @@ d)
hummingbirds (n) hˈʌmɪŋbɜːʳdz (h uh1 m i ng b @@ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂鸟[fēng niǎo, ㄈㄥ ㄋㄧㄠˇ, / ] hummingbird, #63,090 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハミングバード[haminguba-do] (n) (See 蜂鳥) hummingbird [Add to Longdo]
喉赤蜂鳥[のどあかはちどり;ノドアカハチドリ, nodoakahachidori ; nodoakahachidori] (n) (uk) ruby-throated hummingbird (Archilochus colubris) [Add to Longdo]
蜂雀[はちすずめ, hachisuzume] (n) (uk) (See 蜂鳥) hummingbird (Trochilidae family) [Add to Longdo]
蜂鳥[はちどり;ハチドリ, hachidori ; hachidori] (n) (uk) (See ハミングバード) hummingbird (Trochilidae family) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hummingbird
   n 1: tiny American bird having brilliant iridescent plumage and
      long slender bills; wings are specialized for vibrating
      flight

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top