ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horde

HH AO1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horde-, *horde*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horde(n) โขยง, See also: โขลง, เหล่า, หมู่, ฝูง, Syn. crowd, herd, throng

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horde(ฮอร์ด) n. กลุ่มใหญ่,ฝูงชน vi. รวมเป็นกลุ่ม, Syn. pack, multitude, throng

English-Thai: Nontri Dictionary
horde(n) โขลง,หมู่,ฝูง,กอง,เหล่า
horde(vi) รวมฝูง,รวมหมู่,รวมเหล่า,รวมเป็นโขลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hordeolum, externalกุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum; sty; stye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hordeolum, internalกุ้งยิงด้านใน [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hordeolum; sty; stye๑. กุ้งยิง ๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขลง(clas) herd (of elephant), See also: horde, Syn. ฝูง, Example: ช้างป่าโขลงนี้ดุร้ายมาก, Thai Definition: ลักษณนามเรียกฝูงช้าง
โขยง(n) crowd, See also: horde, swarm, flock, Syn. ฝูง, พวก, หมู่, Example: เพื่อนๆ ยกโขยงไปเชียร์ฉันถึงขอบสนามทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
โขยง[khayōng] (x) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock  FR: groupe de personnes [nm]
ทวย[thūay] (n) EN: group ; host ; horde ; company  FR: compagnie [f] ; bande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORDE HH AO1 R D
HORDES HH AO1 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horde (n) hˈɔːd (h oo1 d)
hordes (n) hˈɔːdz (h oo1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Horde(n) |die, pl. Horden| กลุ่มสังคมเล็กๆ ประมาณ15-20 คน ฝูงชนหรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ เช่น เผ่ามองโกล อนารยชน
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
BehördenSee also: Behörde

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horde {f}; Schar {f}mob [Add to Longdo]
Horde {f} | Horden {pl}horde | hordes [Add to Longdo]
Hordentrockner {m}tray dryer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
ホルド;オルド[horudo ; orudo] (n) (1) horde; (n,adj-f) (2) (ホルド only) (See ホールド) hold [Add to Longdo]
群衆[ぐんしゅう(P);ぐんしゅ;ぐんじゅ, gunshuu (P); gunshu ; gunju] (n,vs) (See 群集) group (of people); crowd; horde; throng; mob; multitude; (P) [Add to Longdo]
大麦[おおむぎ, oomugi] (n) barley (Hordeum vulgare); (P) [Add to Longdo]
裸麦[はだかむぎ, hadakamugi] (n) (See 大麦) naked barley (Hordeum vulgare var. nudum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  horde
      n 1: a vast multitude [syn: {horde}, {host}, {legion}]
      2: a nomadic community
      3: a moving crowd [syn: {drove}, {horde}, {swarm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top