ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hora

HH AO1 R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hora-, *hora*
Possible hiragana form: ほら
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
horal(ฮอ'รัล) adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
horary(ฮอ'ระรี) adj. เกี่ยวกับชั่วโมง,เป็นชั่วโมง,ทุกชั่วโมง
amphora(แอม' เฟอระ) n. (pl. phorae, -phoras) โถขนาดใหญ่ที่มีที่จับสองที. -amphoral adj.
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
chorale(คะแรล') n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์,กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
plethora(เพลธ'เธอระ) n. ความมีมากเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
thoracic(adj) เกี่ยวกับทรวงอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Horatian odeศังสกานท์แบบฮอเรซ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horaHe was named Horatio after his uncle.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเวลา[attrā wēlā] (n, exp) FR: emploi du temps [m] ; horaire [m]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[kān bātjep thī sūang-ok] (n, exp) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma
ค่าจ้างรายชั่วโมง[khājāng rāichūamōng] (n, exp) EN: hourly wage  FR: salaire horaire [m]
โคราช[Khōrāt] (n, prop) EN: Khorat  FR: Khorat
กระดูกสันหลังส่วนอก[kradūk sanlang sūan ǿk] (n, exp) EN: thoracic vertebra  FR: vertèbre thoracique [f]
หมายกำหนด[māi kam not] (n) EN: schedule  FR: horaire [m]
งูดินโคราช[ngū din Khōrāt] (n, exp) EN: Khorat Blind Snake
นม[nom] (n) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.)  FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)
เพลงโคราช[phlēng Khōrāt] (n, exp) EN: khorat folk song
รายชั่วโมง[rāichūamōng] (adj) EN: hourly  FR: horaire

CMU English Pronouncing Dictionary
HORA HH AO1 R AH0
HORAN HH AO1 R AH0 N
HORAK HH AO1 R AH0 K
HORACE HH AO1 R AH0 S
HORACE HH AO1 R IH0 S
HORATIA HH AO0 R AA1 SH AH0
HORACIO HH AO0 R EY1 S IY0 OW0
HORACIA HH AO0 R AA1 S IY0 AH0
HORACEK HH AO1 R AH0 CH EH0 K
HORATIO HH ER0 EY1 SH OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Horace (n) hˈɒrɪs (h o1 r i s)
Horatio (n) hərˈɛɪʃɪou (h @ r ei1 sh i ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horas Schmerle {f}; Aalstrichschmerle {f} (Botia morleti) [zool.]skunk loach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
ちらほら[chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
ほら[hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P) [Add to Longdo]
ほらね[horane] (int) see; you see; ha [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
アカペラ[akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita [Add to Longdo]
アンカレジ;アンカレッジ[ankareji ; ankarejji] (n) Anchorage [Add to Longdo]
アンフォラ[anfora] (n) amphora [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほら, hora] -Hoehle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top