ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

home

HH OW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -home-, *home*
Possible hiragana form: ほめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
home(n) บ้าน, See also: ที่อยู่, บ้านเรือน, อาคารที่พัก, บ้านพัก, Syn. abode, house, residence
home(adj) ภายในครัวเรือน, See also: ในบ้าน
home(adv) มุ่งไปที่บ้าน
homely(adj) (หน้าตา) เรียบๆ, See also: ไม่สวย, Syn. plain, unappealing, unattractive
homely(adj) เรียบง่าย, See also: สบายๆ ไม่หรูหรา
home run(n) การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งได้ครบรอบทั้ง4 เบสในกีฬาเบสบอล
homebody(n) คนติดบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ชอบอยู่บ้าน
homeland(n) บ้านเกิด, See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Syn. fatherland, motherland
homeless(adj) ไร้ที่อยู่, See also: พเนจร, ร่อนเร่, จรจัด, ซึ่งไม่มีที่อยู่
homemade(adj) ซึ่งทำที่บ้าน, See also: ซึ่งผลิตขึ้นภายในครัวเรือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence, centre
home computerคอมพิวเตอร์ระดับบ้านหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพดีพอจะใช้ในบ้านได้ (ใช้งานที่ไม่สลับซับซ้อนนัก) บางทีเรียก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
home officeกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
home page(โฮม' เพจ) n. หน้าแรกของข่าวสารบนองค์การ มหาวิทยาลัยหรือบุคคล เป็นต้น บนเครือข่ายWWW (World Wide Web)
home run(เบสบอล) n. การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งรอบสนามเล่น,ขากลับ,การวิ่งตอนสุดท้าย
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
home-comingn. การกลับมาบ้าน,การกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเดิมของศิษย์เก่า,เทศกาลคืนสู่เหย้า (โรงเรียน)
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
homeless(โฮม'ลิส) adj. ไม่มีบ้าน, Syn. vagrant, vagbond

English-Thai: Nontri Dictionary
home(n) บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ถิ่นกำเนิด
HOME home rule(n) การปกครองตนเอง
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
homeless(adj) ไม่มีบ้าน
homelike(adj) เหมือนบ้าน,คุ้นเคย
homeliness(n) ความสบาย,ความคุ้นเคย,ความเรียบง่าย,ความไม่หรูหรา
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
homemade(adj) พื้นบ้าน,ที่ทำในประเทศ,ที่ทำในบ้าน
homesick(adj) คิดถึงบ้าน
homesickness(n) ความคิดถึงบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
home computerคอมพิวเตอร์ครัวเรือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Home keyแป้นสู่ที่เดิม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Home keyแป้นสู่ที่เดิม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Home Officeกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
home pageโฮมเพจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
home pageโฮมเพจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
home ruleการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
home service insuranceการประกันภัยบริการถึงบ้าน มีความหมายเหมือนกับ industrial insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
home workerคนทำงานที่บ้าน [ดู cottage worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
home, remandสถานแรกรับฝากขังเด็กและเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homeบ้าน [TU Subject Heading]
Home and schoolบ้านกับโรงเรียน [TU Subject Heading]
Home automationบ้านอัจฉริยะ [TU Subject Heading]
Home careการดูแลในเคหสถาน [TU Subject Heading]
Home care servicesบริการดูแลผู้ป่วยในเคหสถาน [TU Subject Heading]
Home computer networksข่ายงานคอมพิวเตอร์ในบ้าน [TU Subject Heading]
Home economicsคหเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Home economicsคหกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Home economistsนักคหกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Home entertainment systemsระบบความบันเทิงในเคหสถาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Home altar(n) ป้ายชื่อบรรพบุรุษ
home economics(n) วิชาการเรือน
home remedyรักษาโรคด้วยตนเอง
homeland security(n) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
homeless poochสุนัขเร่ร่อน
homelessness(n) ไร้ซึ่งที่อยู่อาศัย
homepage(n) หน้าแรกของเว็ปไซ
Homepage {f}; Startseite {f}; Titelseite {f}(n) คือหน้าเว็บหลัก หน้าแรกที่ใช้สำหรับจัดการต่างของแต่ละผู้สร้างเว็บนั้นขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll run right home and tell my father.ฉันจะใช้สิทธิที่บ้านและบอก พ่อ ของฉัน Pinocchio (1940)
Oh, sure. Going home to your father.โอ้แน่ใจว่า จะกลับบ้านไปหา พ่อ ของคุณ Pinocchio (1940)
You are coming right home with me this minute!โอ๊ย คุณมาทางตรงที่บ้านกับ ฉัน นาทีนี้! Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
home2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
homeAfter all my objections, she left home.
homeAfter an absence of seven years I went home.
homeAfter an absence of ten months he returned home.
homeAfter careful thought, I elected to stay at home.
homeAfter completing the homework, I reflected on something I had read in Truman's.
homeAfter dinner I did my homework.
homeAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
homeAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
homeAfter he had done his homework, he watched TV.
homeAfter he had finished his homework he went out for a walk.
homeAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผักสวนครัว(n) backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
เหย้าเรือน(n) house, See also: home, abode, residence, dwelling-place, , Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, เหย้า, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะเก็บกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาด สำหรับต้อนรับปีใหม่, Count Unit: หลัง
ภูมิลำเนาเดิม(n) hometown, See also: domicile by birth, Syn. ถิ่นฐาน, รกราก, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, Example: พระสงฆ์ทุกระดับที่อยู่ตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีเพียงส่วนน้อยที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร
คหกรรมศาสตร์(n) domestic science, See also: home economics, Thai Definition: วิชาว่าด้วยศิลปะและศาสตร์ของการครองเรือน รวมวิชาต่างๆ ไว้หลายด้าน เช่น วิชาอาหารและโภชนาการ
เคหศาสตร์(n) home economics, Syn. เคหเศรษฐศาสตร์, คหกรรมศาสตร์, Example: คุณวิภาเรียนจบด้านเคหศาสตร์จากวิทยาลัยครูสวนดุสิต, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยบ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย
เคหเศรษฐศาสตร์(n) home economics, Syn. เคหศาสตร์, คหกรรมศาสตร์, Example: คุณดารณีเป็นอาจารย์สอนเคหเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยบ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย
เคหสถาน(n) homestead, See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house, Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: เคหสถานของเขาช่างโอ่อ่าเสียเหลือเกิน, Thai Definition: ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม
พื้นเดิม(n) background, See also: hometown, Syn. รกรากเดิม, พื้นเพเดิม, Example: จริงๆ แล้วเขามีพื้นเดิมเป็นชาวนาอยู่ทางอีสาน จึงอดทนต่องานหนักๆ ได้ดี, Thai Definition: ความเป็นมาเดิมหรือบ้านเกิดที่อยู่อาศัยเดิมก่อนหน้านี้
พื้นเพ(n) hometown, Syn. แหล่งเกิด, บ้านเกิด, Example: กลุ่มของเขามีพื้นเพมาจากที่เดียวกันเลยสนิทกันง่าย, Thai Definition: หลักแหล่งเดิม, ถิ่นกำเนิดเดิม
เรือนหอ(n) home for newly wedding couple, See also: bridal house, Example: สมัยก่อนส่วนมากฝ่ายชายจะปลูกเรือนหอในที่ดินของฝ่ายหญิง, Count Unit: หลัง, Thai Definition: เรือน ซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [f]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านเดิม[bān doēm] (n, exp) EN: hometown
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเกิดเมืองนอน[bānkoēt-meūangnøn] (n, exp) EN: hometown ; native town  FR: ville natale [f]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย[bānphak āsai] (n, exp) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house  FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านเรือน[bānreūoen] (n) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes  FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOME HH OW1 M
HOMES HH OW1 M Z
HOMEN HH OW1 M AH0 N
HOMED HH OW1 M D
HOMEY HH OW1 M IY0
HOMER HH OW1 M ER0
HOMES' HH OW1 M Z
HOMERS HH OW1 M ER0 Z
HOMELY HH OW1 M L IY0
HOME'S HH OW1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
home (n) hˈoum (h ou1 m)
homes (n) hˈoumz (h ou1 m z)
homey (j) hˈoumiː (h ou1 m ii)
homely (j) hˈoumliː (h ou1 m l ii)
HomeFed (n) hˈoumfˈɛd (h ou1 m f e1 d)
Homeric (j) hˈoumˈɛrɪk (h ou1 m e1 r i k)
hometown (n) hˈoumtaun (h ou1 m t au n)
homeland (n) hˈoumlænd (h ou1 m l a n d)
homeless (j) hˈoumləs (h ou1 m l @ s)
homelier (j) hˈoumlɪəʳr (h ou1 m l i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia, #92 [Add to Longdo]
家里[jiā lǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ, / ] home, #1,253 [Add to Longdo]
祖国[zǔ guó, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] homeland; motherland, #2,638 [Add to Longdo]
家乡[jiā xiāng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ, / ] hometown; native place, #4,686 [Add to Longdo]
家园[jiā yuán, ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ, / ] home; homestead, #6,633 [Add to Longdo]
自制[zì zhì, ㄗˋ ㄓˋ, / ] homemade, #8,622 [Add to Longdo]
故乡[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] home; homeland; native place, #9,160 [Add to Longdo]
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, / ] homework; assignment; task; classwork; lesson; study, #11,980 [Add to Longdo]
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter, #12,563 [Add to Longdo]
想家[xiǎng jiā, ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ, ] homesick, #18,163 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangsadresse {f}; Srungadresse {f}home address [Add to Longdo]
Ausgangsstellung {f}; Normalstellung {f}home position [Add to Longdo]
Blindenanstalt {f} | Blindenanstalten {pl}home for the blind | homes for the blind [Add to Longdo]
Eigenbedarf {m}home requirements [Add to Longdo]
Eigenheim {n} | Eigenheime {pl}home | homes [Add to Longdo]
Haus {n}; Zuhause {n} | zu Hause; daheim | nach Hause gehen | nach Hause kommen (gelangen) | früh nach Hause kommen | zu Hause ankommenhome | at home | to go home | to get home | to get home early | to arrive home [Add to Longdo]
Hauspflege {f}home care [Add to Longdo]
Heimat {f} | Richtung Heimathome | in homeward direction [Add to Longdo]
Heimat {f}; Heimatland {n}home country [Add to Longdo]
Heimatdatei {f}home location register [Add to Longdo]
Heimatstadt {f}; Geburtsstadt {f}home town [Add to Longdo]
Heimkehr {f}home coming; homecoming [Add to Longdo]
Heimspiel {n}home game [Add to Longdo]
Homepage {f}; Startseite {f}; Titelseite {f}homepage [Add to Longdo]
Hometrainer {m}; Heimtrainer {m}exercise machine; exercise bike; stationary bicycle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
デュアルホームド[でゆあるほーむど, deyuaruho-mudo] dual homed [Add to Longdo]
ホーム[ほーむ, ho-mu] home (a-no) [Add to Longdo]
ホームアドレス[ほーむあどれす, ho-muadoresu] home address [Add to Longdo]
ホームオートメーション[ほーむおーとめーしょん, ho-muo-tome-shon] home automation, HA [Add to Longdo]
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
ホームページ[ほーむぺーじ, ho-mupe-ji] home page (WWW) [Add to Longdo]
ホームポジション[ほーむぽじしょん, ho-mupojishon] home position [Add to Longdo]
ホームマシン[ほーむましん, ho-mumashin] home computer (lit [Add to Longdo]
ホームユーザ[ほーむゆーざ, ho-muyu-za] home user [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
本塁打[ほんるいだ, honruida] home_run (beim Baseball) [Add to Longdo]
褒める[ほめる, homeru] loben [Add to Longdo]
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] sehr_loben, lobpreisen [Add to Longdo]
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] sehr_loben, lobpreisen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 home
   adv 1: at or to or in the direction of one's home or family; "He
       stays home on weekends"; "after the game the children
       brought friends home for supper"; "I'll be home
       tomorrow"; "came riding home in style"; "I hope you will
       come home for Christmas"; "I'll take her home"; "don't
       forget to write home"
   2: on or to the point aimed at; "the arrow struck home"
   3: to the fullest extent; to the heart; "drove the nail home";
     "drove his point home"; "his comments hit home"
   adj 1: used of your own ground; "a home game" [ant: {away}]
   2: relating to or being where one lives or where one's roots
     are; "my home town"
   3: inside the country; "the British Home Office has broader
     responsibilities than the United States Department of the
     Interior"; "the nation's internal politics" [syn: {home(a)},
     {interior(a)}, {internal}, {national}]
   n 1: where you live at a particular time; "deliver the package
      to my home"; "he doesn't have a home to go to"; "your place
      or mine?" [syn: {home}, {place}]
   2: housing that someone is living in; "he built a modest
     dwelling near the pond"; "they raise money to provide homes
     for the homeless" [syn: {dwelling}, {home}, {domicile},
     {abode}, {habitation}, {dwelling house}]
   3: the country or state or city where you live; "Canadian
     tariffs enabled United States lumber companies to raise
     prices at home"; "his home is New Jersey"
   4: (baseball) base consisting of a rubber slab where the batter
     stands; it must be touched by a base runner in order to
     score; "he ruled that the runner failed to touch home" [syn:
     {home plate}, {home base}, {home}, {plate}]
   5: the place where you are stationed and from which missions
     start and end [syn: {base}, {home}]
   6: place where something began and flourished; "the United
     States is the home of basketball"
   7: an environment offering affection and security; "home is
     where the heart is"; "he grew up in a good Christian home";
     "there's no place like home"
   8: a social unit living together; "he moved his family to
     Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited
     until the whole house was asleep"; "the teacher asked how
     many people made up his home" [syn: {family}, {household},
     {house}, {home}, {menage}]
   9: an institution where people are cared for; "a home for the
     elderly" [syn: {home}, {nursing home}, {rest home}]
   v 1: provide with, or send to, a home
   2: return home accurately from a long distance; "homing pigeons"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top