ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hockey

HH AA1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hockey-, *hockey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hockey(n) กีฬาฮอกกี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hockey(ฮอค'คี) n. กีฬาฮอกกี้

English-Thai: Nontri Dictionary
hockey(n) กีฬาฮอกกี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hockeyฮอคกี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was more like real hockey the old way.ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ -ไม่เข้าใจอะไร? Big (1988)
Ross, check it out. Hockey tickets.รอส ดูนี่สิ ตั๋วดูร็อกกี้ The One with George Stephanopoulos (1994)
Oh, boy. Hockey was a big mistake.โอ้ยตาย ไม่ควรมาดูฮ็อคกี้เลยเรา The One with George Stephanopoulos (1994)
What're you lookin' at, ya hockey puck?นายมองหาอะไร, ไอลูกฮอกกี้? Toy Story (1995)
In sports, the national hockey league... Hmm...ลีกแข่งขันฮ็อคกี้แห่งชาติ.. Inspector Gadget 2 (2003)
You were a hockey player.คุณเคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้ The Forgotten (2004)
I used to know him a little. Played hockey with the boy.ฉันเคยรู้จักเขามาบ้าง เล่นฮ็อกกี้ด้วยกันมา Four Brothers (2005)
What if there's some guy out there with a hockey mask and a hatchet?และยังมีฆาตรกรเจสัน ในสึก 13 อีกคน? The Marine (2006)
I don't really wanna be a hockey player anymore.ผมไม่อยากเป็นนักฮอคกี้อีกแล้ว Night at the Museum (2006)
Trust me, you can't play hockey in a cubicle. Kind of awkward.เชื่อสิ ลูกไม่อาจเล่นฮอคกี้ในกล่องสี่เหลี่ยม น่าตลกจะตาย Night at the Museum (2006)
HELLO TO YOU, TOO. I HEARD ABOUT THE FIELD HOCKEY THROW DOWN.เฮ้ ได้ข่าวว่า มีฮ้อกกี้ มวยสาวกันเหรอวันนี้ Poison Ivy (2007)
Weird part is, the guy that was helping him reminded me of this hockey ref who used to hassle me.มันแปลก ๆ เกี่ยวกับผู้ชายที่เข้าไปช่วยเขา หน้าตาเขาเหมือนกรรมการฮอกกี้ คนที่เถียงกับผมเลย The Deaths of Ian Stone (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hockeyIce hockey is an exciting sport.
hockeyI don't likes such sports as boxing and hockey.
hockeyI likes such sports as boxing and hockey.
hockeyIn hockey and soccer points are counted as goals.
hockey"Is that some sort of uniform?" "Oh right, it's because I play field hockey."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอกกี้(n) hockey, Count Unit: เกม, แมท, Thai Definition: กีฬากลางแจ้งชนิดหนึ่ง เล่นในสนามหรือบนลานน้ำแข็งก็ได้ ผู้เล่นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามใช้ไม้ตีลูกบอลให้เข้าไปในประตูของฝ่ายตรงข้าม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอกกี้[hǿkkī] (n) EN: hockey  FR: hockey [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOCKEY HH AA1 K IY0
HOCKEY'S HH AA1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hockey (n) hˈɒkiː (h o1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲棍球[qū gùn qiú, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ ㄑㄧㄡˊ, ] hockey, #36,648 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hockey {n}hockey [Add to Longdo]
Hockeyschläger {m}hockey stick [Add to Longdo]
Hockeyspiel {n}shinty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスホッケー(P);アイス・ホッケー[aisuhokke-(P); aisu . hokke-] (n) ice hockey; (P) [Add to Longdo]
フィールドホッケー[fi-rudohokke-] (n) (See ホッケー) field hockey [Add to Longdo]
ホッケー[hokke-] (n) hockey; (P) [Add to Longdo]
ローラーホッケー[ro-ra-hokke-] (n) roller hockey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hockey
   n 1: a game resembling ice hockey that is played on an open
      field; two opposing teams use curved sticks try to drive a
      ball into the opponents' net [syn: {field hockey},
      {hockey}]
   2: a game played on an ice rink by two opposing teams of six
     skaters each who try to knock a flat round puck into the
     opponents' goal with angled sticks [syn: {ice hockey},
     {hockey}, {hockey game}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top