ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hereto

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hereto-, *hereto*
Possible hiragana form: へれと
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hereto(เฮียร์ทู') adv. ถึงตอนนี้,เกี่ยวกับประเด็นนี้., Syn. hereunto
heretoforeadv. ก่อนหน้านี้
thereto(แธร์ทู') adv. ไปยังสิ่งนั้น,ไปที่นั่น,ไปยังเรื่องนั้น,นอกจากนั้น., Syn. thereunto
theretoforeadv. ก่อนนั้น,จนกว่าจะถึงเวลานั้น
whereto(แวร์ทู') conj.,adv. ไปที่ไหน

English-Thai: Nontri Dictionary
heretofore(adv) แต่ก่อน,ก่อนนี้,จนบัดนี้
thereto(adv) ไปยังที่นั้น,นอกจากนั้น,แก่สิ่งนั้น
whereto(adv) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง
whereto(con) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง,ไปยังที่ใด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heretoAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จนกระทั่งบัดนี้(conj) heretofore, See also: up to now, until now, up until now, Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้, Example: ตั้งแต่เรียนจบเมื่อ 5 ปีก่อน จนกระทั่งบัดนี้ฉันยังไม่เคยเจอพวกเพื่อนๆเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนกระทั่งบัดนี้[jonkrathang batnī] (conj) EN: up to now ; until now ; heretofore  FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้[jonkrathang dīonī] (conj) EN: heretofore  FR: jusqu'ici
จนกระทั่งปัจจุบันนี้[jonkrathang patjuban nī] (conj) EN: heretofore

CMU English Pronouncing Dictionary
HERETOFORE HH IH2 R T AH0 F AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hereto (a) hˈɪəʳtˈuː (h i@1 t uu1)
heretofore (a) hˌɪəʳtuːfˈɔːr (h i@2 t uu f oo1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在此[zài cǐ, ㄗㄞˋ ㄘˇ, ] hereto; here, #2,400 [Add to Longdo]
到此[dào cǐ, ㄉㄠˋ ㄘˇ, ] hereto; hereunto [Add to Longdo]
此时以前[cǐ shí yǐ qián, ㄘˇ ㄕˊ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] heretofore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コヘレトの言葉[コヘレトのことば, kohereto nokotoba] (n) Ecclesiastes (book of the Bible) (lit [Add to Longdo]
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hereto
      adv 1: to this writing or document; "the charts hereto attached"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top