ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heptagon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heptagon-, *heptagon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heptagon(n) รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heptagonn. รูป7มุม7เหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heptagonรูปเจ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็ดเหลี่ยม(n) heptagon, Thai Definition: รูปที่มี 7 ด้าน, รูปที่มี 7 มุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปเจ็ดเหลี่ยม[rūp jet līem] (n, exp) EN: septagon  FR: heptagone [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heptagon (n) hˈɛptəgən (h e1 p t @ g @ n)
heptagons (n) hˈɛptəgənz (h e1 p t @ g @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon, #507,120 [Add to Longdo]
七角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
七角形[しちかっけい, shichikakkei] (n) heptagon [Add to Longdo]
七辺形[しちへんけい, shichihenkei] (n) heptagon; septagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  heptagon
      n 1: a seven-sided polygon

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top