ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heckler

HH EH1 K L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heckler-, *heckler*
CMU English Pronouncing Dictionary
HECKLER HH EH1 K L ER0
HECKLERS HH EH1 K L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heckler (n) hˈɛklər (h e1 k l @ r)
hecklers (n) hˈɛkləz (h e1 k l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenrufer {m} | Zwischenrufer {pl}heckler | hecklers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  heckler
      n 1: someone who tries to embarrass you with gibes and questions
           and objections [syn: {heckler}, {badgerer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top