ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heartbroken

HH AA1 R T B R OW2 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartbroken-, *heartbroken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartbroken(adj) ช้ำใจ, See also: ผิดหวัง, เสียใจ, Syn. depressed, downcast, downhearted, Ant. cheerful, hopeful, lighthearted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartbroken(ฮาร์ท'โบรเคิน) adj. อกหัก,เสียใจมาก., See also: heartbrokenly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartbrokenHe was heartbroken and hanged himself.
heartbrokenHe was heartbroken from unrequited love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกหัก(adj) broken-hearted, See also: heartbroken, Example: วัยรุ่นจะชอบเพลงอกหักมาก เพราะเพลงอกหักไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง, Thai Definition: พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอกหัก[hūa-ǿk hak] (v, exp) EN: be heartbroken  FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
ระทม[rathom] (v) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken   FR: être désespéré

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTBROKEN HH AA1 R T B R OW2 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartbroken (j) hˈaːtbroukən (h aa1 t b r ou k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, / ] heartbroken; sorrowful, #145,246 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっくり[gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  heartbroken
      adj 1: full of sorrow [syn: {brokenhearted}, {heartbroken},
             {heartsick}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top