ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headliner

HH EH1 D L AY2 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headliner-, *headliner*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headliner(เฮด'ไลเนอะ) n. ดารา,ผู้แสดงนำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Headliner gig is yours.ฉันเพิ่งคุยกับหัวหน้าของหอประชุม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Because all the headliners are dead.เพราะตัวหลักๆพวกนี้ ตายหมดแล้ว The Mentalists (2011)
And we are in such desperate need of a headliner for tonight's gala.และพวกเรากำลังต้องการ นักแสดงนำ สำหรับค่ำคืนอันรื่นเริงนี้ What's Up, Tiger Mommy? (2012)
But you assaulted the headliner to my show, a show I worked really hard to get.ใครสักคนนั่นเอง แต่คุณทำร้าย ดารากับการแสดงของฉัน การแสดงที่ฉันทำงานอย่าง หนักที่จะได้รับ Creed (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADLINER HH EH1 D L AY2 N ER0
HEADLINERS HH EH1 D L AY2 N ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Star {m} (der ständig in den Schlagzeilen ist)headliner [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed) [Add to Longdo]
真打;真打ち;心打;心打ち[しんうち, shin'uchi] (n) star performer; headliner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  headliner
      n 1: a performer who receives prominent billing [syn:
           {headliner}, {star}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top