ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazel

HH EY1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazel-, *hazel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazel(n) ต้นไม้เล็กๆ ชนิดหนึ่งในตระกูล Corylus, Syn. filbert
hazelnut(n) ผลของต้น hazel มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลแดง, Syn. filbert, hazel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazel(เฮ'เซิล) n. พืชต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Cotylud ให้ผลไม้ที่กินได้,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
hazel(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazelWitch hazel tightens pores without drying skin.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZEL HH EY1 Z AH0 L
HAZELL HH AE1 Z AH0 L
HAZELIP HH AE1 Z IH0 L IH0 P
HAZELETT HH AE1 Z IH0 L EH0 T
HAZELETT HH AE1 Z L EH0 T
HAZELTON HH EY1 Z AH0 L T AH0 N
HAZELNUT HH EY1 Z AH0 L N AH2 T
HAZELRIGG HH AH0 Z EH1 L R IH0 G
HAZELRIGG HH EY1 Z EH0 L R IH0 G
HAZELTINE HH EY1 Z AH0 L T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hazel (n) hˈɛɪzl (h ei1 z l)
hazel (n) hˈɛɪzl (h ei1 z l)
hazels (n) hˈɛɪzlz (h ei1 z l z)
Hazelwood (n) hˈɛɪzəlwud (h ei1 z @ l w u d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] hazel tree; Corylus heterophylla, #28,659 [Add to Longdo]
榛子[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut, #41,056 [Add to Longdo]
夏士莲[xiǎ shǐ lián, ㄒㄧㄚˇ ㄕˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] Hazeline (Unilever product), #145,230 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haselhuhn {n} [ornith.]Hazel Grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィッチヘーゼル[uicchihe-zeru] (n) witch hazel [Add to Longdo]
カバノキ科;樺木科;樺の木科[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut [Add to Longdo]
ノワゼット[nowazetto] (n) hazelnut (fre [Add to Longdo]
ヘーゼル[he-zeru] (n) (See 西洋榛) Eurasian hazel (Corylus avellana) [Add to Longdo]
ヘーゼルナッツ[he-zerunattsu] (n) hazelnut [Add to Longdo]
マンサク科[マンサクか, mansaku ka] (n) (See 万作) Hamamelidaceae (plant family); witch-hazel [Add to Longdo]
伊予水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
蝦夷雷鳥[えぞらいちょう;エゾライチョウ, ezoraichou ; ezoraichou] (n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]
角榛[つのはしばみ;ツノハシバミ, tsunohashibami ; tsunohashibami] (n) (uk) Japanese hazel (Corylus sieboldiana) [Add to Longdo]
[はり;はぎ, hari ; hagi] (n) Siberian hazel (Corylus heterophylla var. thunbergii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazel
   adj 1: of a light brown or yellowish brown color
   n 1: Australian tree grown especially for ornament and its fine-
      grained wood and bearing edible nuts [syn: {hazel}, {hazel
      tree}, {Pomaderris apetala}]
   2: the fine-grained wood of a hazelnut tree (genus Corylus) and
     the hazel tree (Australian genus Pomaderris)
   3: any of several shrubs or small trees of the genus Corylus
     bearing edible nuts enclosed in a leafy husk [syn:
     {hazelnut}, {hazel}, {hazelnut tree}]
   4: a shade of brown that is yellowish or reddish; it is a
     greenish shade of brown when used to describe the color of
     someone's eyes

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top